Behoud eigen cultuur

In Nederland hebben we een prachtige cultuur met westerse normen en waarden. We moeten goed houden wat goed is. Onze vrijheid is een groot goed en dat willen wij graag zo houden. We moeten onze Nederlandse cultuur als leidraad stellen in Zoetermeer. Nieuwe inwoners dienen zich aan onze cultuur aan te passen, niet andersom. Om onze cultuur te beschermen moet de grote en alsmaar voortdurende asielinstroom stoppen. Wat de PVV betreft geen asielzoekers of statushouders erbij, en inzetten op het bevorderen van remigratie. We zullen het Rijk hier voor nodig hebben en willen met hen in gesprek treden. Zoetermeer is er niet bepaald veiliger op geworden met de immigratie en de culturele factoren die dit met zich mee brengt, we zien in een toename in criminaliteit. Zoetermeer dient een veilige stad te zijn en agressief gedrag is onacceptabel. Ook is Zoetermeer vaak in het nieuws gekomen omdat het een broeinest voor jihadgangers blijkt te zijn. Tientallen mensen woonachtig in Zoetermeer zijn vertrokken naar het buitenland om te vechten in de jihad. Dit kan zo niet langer. Het is hoog tijd dat we onze samenleving, onze identiteit en ons land beschermen.

DE PVV ZOETERMEER staat voor:

  • Geen moskee erbij in Zoetermeer.
  • Geen asielzoekers of statushouders erbij, remigratie bevorderen - treed hierover in gesprek met het Rijk. 
  • Een strikte controle op de naleving van wettelijke voorschriften in en rond moskeeën. 
  • Buitenlandse geldstromen naar islamitische instellingen moeten worden verboden.
  • Haatpredikers mogen geen podium krijgen in onze stad.
  • Dieronvriendelijk halalvoedsel niet mag worden toegestaan in scholen, gemeentelijke instellingen en gesubsidieerde instellingen.
  • Uitbannen “positieve discriminatie”, geen diversiteitsquota maar selectie op basis van kennis en kunde. 
  • Het organiseren van evenementen in het stadhuis forum die bijdragen aan (kennis van) de Nederlandse cultuur.
  • Respect voor onze Nederlandse vlag; we tonen de vlag binnen en op gemeentelijke gebouwen. 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...