Behoud eigen cultuur - Geen asiel

In Nederland hebben we een prachtige cultuur en westerse normen en waarden. We moeten goed houden wat goed is. Vrijheid en wederzijds respect is een groot goed en dat willen wij graag zo houden. Men moet de Nederlandse cultuur als leidraad stellen in Zoetermeer, en nieuwe inwoners dienen zich aan onze cultuur aan te passen, niet andersom. Wat de PVV betreft geen enkele asielzoeker of statushouders erbij, en diegene die hier al zijn zo snel mogelijk laten remigreren naar land van herkomst. De ''culturele verrijking'' hebben we inmiddels mogen ervaren; aggresie, onderdrukking en straatterreur. Wat de PVV betreft dient Zoetermeer een veilige stad te zijn en is aggresief gedrag onacceptabel. Ook is Zoetermeer vaak in het nieuws gekomen omdat het een broeinest voor jihadgangers blijkt te zijn. Tientallen mensen woonachtig in Zoetermeer zijn vertrokken naar het buitenland om te vechten in de jihad. Dit kan zo niet langer. Het is hoog tijd dat we onze samenleving, onze identiteit en ons land beschermen.

DE PVV ZOETERMEER staat voor:

  • Geen enkele moskee erbij in Zoetermeer.
  • Geen enkele asielzoeker of statushouder erbij; remigratieplan maken voor de reeds aanwezige asielzoekers en statushouders.
  • Een strikte controle op de naleving van wettelijke voorschriften in en rond moskeeën. 
  • Buitenlandse geldstromen naar islamitische instellingen moeten worden verboden.
  • Haatpredikers mogen geen podium krijgen in onze stad.
  • Dieronvriendelijk halalvoedsel niet mag worden toegestaan in scholen, gemeentelijke instellingen en gesubsidieerde instellingen.
  • Uitbannen “positieve discriminatie”, geen diversiteitsquota. 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...