Behoud eigen cultuur

In Nederland hebben we een prachtige cultuur met westerse normen en waarden. We dienen dit zo te houden en onze cultuur te koesteren. De PVV staat voor een veilig, leefbaar en schoon Zoetermeer met florerende bedrijvigheid, kwalitatief hoogwaardig onderwijs, en een actieve beroepsbevolking. We pleiten voor voldoende woningen voor onze burgers, betaalbaar én kwalitatief, mét genoeg parkeergelegenheid, en we willen de bereikbaarheid van onze stad verstevigen. Ook dienen we de sociaaleconomische positie van onze stad te verbeteren. Bovenal willen we de Nederlandse cultuur beschermen. Ook daar ligt een uitdaging, want onze cultuur staat onder druk.

De alsmaar voortdurende asielinstroom dreigt aparte clusters in onze stad te creëren, die de veiligheid en leefbaarheid niet ten goede komen en de sociaaleconomische positie van onze stad verslechteren. Tevens zet de asielinstroom meer druk op de woningmarkt. Zo krijgen statushouders nog altijd de oneerlijke voorrang op sociale huurwoningen, waardoor Nederlandse burgers vaak buiten de boot vallen. We dienen de asielinstroom dan ook een halt toe te roepen, en in te zetten op remigratie. We zullen het Rijk hiervoor nodig hebben en willen met hen in gesprek treden. Zoetermeer is er niet veiliger op geworden. Zo is Zoetermeer vaak in het nieuws gekomen omdat het een broeinest voor jihadisten blijkt te zijn. Dit kan zo niet langer. We dienen onze samenleving en identiteit te beschermen. 

DE PVV ZOETERMEER staat voor:

  • Het organiseren van evenementen in het stadhuis forum die bijdragen aan (kennis van) de Nederlandse cultuur.
  • Respect voor onze Nederlandse vlag; we tonen de vlag binnen en op gemeentelijke gebouwen. 
  • Geen asielzoekers of statushouders erbij en remigratie bevorderen - treed hierover in gesprek met het Rijk. 
  • Een strikte controle op de naleving van wettelijke voorschriften in en rond moskeeën. 
  • Geldstromen naar islamitische instellingen moeten worden onderzocht.
  • Haatpredikers mogen geen podium krijgen in onze stad.
  • Geen dieronvriendelijk halalvoedsel in scholen, gemeentelijke instellingen en gesubsidieerde instellingen.
  • Uitbannen “positieve discriminatie”, geen diversiteitsquota maar selectie op basis van kennis en kunde.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...