Blog: Stemgedrag PVV Zoetermeer mei 2018

Het werk van de raad is nu eindelijk ‘echt’ begonnen. Inmiddels hebben we de commissies van 7 mei en de raadsvergadering van 14 mei achter de rug. Wat past er dan beter dan een reflectie op de afgelopen maand en uitleg over hoe wij hebben gestemd en waarom.  

De afgelopen maand hebben we een scala aan uiteenlopende onderwerpen voorbij zien komen; een kredietvoorstel voor de nieuwbouw van was- en kleedaccommodatie voor FC Zoetermeer, de actualisering van het beeldkwaliteitsplan Parkeiland maar ook het actieplan geluid om zo maar een paar onderwerpen te noemen. Van alles wat dus, maar dat maakt het niet minder interessant. Neem zo het beeldkwaliteitsplan Parkeiland. Uit de raad klonk overeenstemming over wat er op papier stond, maar dat veranderde al snel toen een inspreker zijn verhaal liet klinken over het beeldkwaliteitsplan. Het is namelijk het geval dat bewoners die in het verleden grond hebben gekocht van de gemeente, bij de bouw van hun woning aan strengere eisen werden gehouden dan diegene die nu grond hebben gekocht van de gemeente. Dat is natuurlijk een vreemde zaak, hoe kan dat? De eisen die de gemeente in het verleden aan de mensen heeft opgelegd hielden helemaal geen stand, zo blijkt. Dat had de gemeente nooit mogen doen.

Het feit dat de inspreker gebruik maakte van zijn recht om de raad en het college te woord te staan gaf dus veel inzicht. Laat u zich vooral horen aan de gemeente indien u daar behoefte toe heeft, dan kan men niet om u heen.

Wat betreft het stemmen, wat heeft de PVV Zoetermeer gestemd? De PVV Zoetermeer heeft onder andere voor het Kredietvoorstel nieuwbouw was- en kleedaccommodatie FC Zoetermeer gestemd. Sport en gezondheid zijn erg belangrijk en het is dan ook de bedoeling dat daar de geschikte accommodaties voor zijn. Met het accepteren van dit voorstel zal FC Zoetermeer vooruit kunnen en de capaciteiten kunnen bieden welk nodig zijn. Door het verenigingsleven in Zoetermeer te ondersteunen bieden we niet alleen plezierige tijdsbesteding aan de Zoetermeerders maar ook een manier om fit en gezond te blijven en sociale connecties op te doen.

Er zijn ook twee voorstellen waar de PVV Zoetermeer tegen heeft gestemd; Zo hebben we tegen het Ontwerp actieplan geluid gestemd. Het actieplan geluid is beleidsarm, in dit geval wil dat zeggen dat hetgeen dat in het actieplan staat al geregeld is in andere plannen van de gemeente Zoetermeer en dus geen toegevoegde waarde heeft. Dan misschien de vraag; maar waarom doet de gemeente dan zoiets? Goede vraag! Het actieplan geluid is namelijk niet uit eigen initiatief gekomen, de gemeente Zoetermeer heeft vanuit de EU de verplichting om eens in de zoveel tijd een actieplan geluid op te stellen. Dus zelfs al voegt het helemaal niets toe, zal de gemeente toch ambtenaren inzetten om meer papierwerk tot zich te nemen. Regeltjes druk dus. Wat de PVV Zoetermeer betreft zeggen we nee tegen de EU. Ook hebben we gestemd tegen de geheimhouding van een incident in Zoetermeer. Wat ons betreft dient de gemeente transparant te zijn en geen incidenten onder het tapijt te vegen.

Benieuwd naar de rest? Hier een overzicht van de stemmingen:

Overizcht website Gemeente Zoetermeer 15 mei

De komende maanden staan er genoeg belangrijke onderwerpen op de agenda, stay tuned!

Jeremy Mooiman

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...