Fractie Blog - Peter Smitskam - Zorg(en), milieu en parkeren.

De afgelopen maanden stonden er veel onderwerpen op de agenda van de Zoetermeerse raad. In deze blog (24/10/2018) beschrijft raadslid Peter Smitskam een aantal van deze onderwerpen en hoe de PVV fractie heeft gehandeld. 

Jeugdzorg

De kosten van de jeugdzorg in Zoetermeer vertonen al een aantal jaren een stijgende trend en volgens de landelijke jeugdmonitor van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistieken) liggen de kosten in Zoetermeer boven het landelijk gemiddelde.

Dat er geld moet naar Jeugdzorg voor goede hulpvoorziening is voor de PVV geen discussiepunt. Wat we wél belangrijk vinden is om te weten hoe dit geld besteed wordt en waarom Zoetermeer boven het landelijk gemiddelde scoort.

Meten is weten! Als je niet weet welke oorzaken ten grondslag liggen aan de toenemende jeugdzorg kosten, dan zul je ook nooit in staat zijn om bij te sturen en de kosten op een verantwoorde wijze te beheersen. Dit gaat over belastinggeld; geld dat door de Zoetermeerders wordt opgebracht en waar je als lokale overheid zorgvuldig mee om moet gaan.

Omdat de verantwoordelijk wethouder geen idee heeft waar die groeiende kosten vandaan komen en daardoor dus ook niet in staat is om deze te bedwingen, heeft de PVV hier vragen over gesteld en haar gevraagd om gebruik te maken van de expertise van het Nederlands Jeugd Instituut. Het NJI heeft de kennis in huis om jeugdzorgkosten helder in kaart te brengen en een gemeente van advies te voorzien om tot kostenbeheersing te komen. Overigens, niets ten koste van kwaliteit maar alles ten goede van de kostenbeheersing!

De motie die de PVV heeft ingediend om het NJI in te schakelen werd niet gesteund. Na lang aandringen heeft de wethouder wel toegezegd dat zij een ander expertisebureau gaat raadplegen die haar moet bijstaan om zo de controle te krijgen over de kosten op jeugdzorg in Zoetermeer.

De PVV zal dit nauwlettend blijven volgen en de wethouder aan haar belofte houden!

Verspillingen en het milieu

De PVV Zoetermeer heeft een motie ingediend waarin wij pleiten voor minder papierverspilling.

De aanleiding hiertoe is de enorme hoeveelheid papier die de kopieermachines uitspuwen tijdens bijeenkomsten van gemeenteraad en commissies. Alle moties en amendementen worden voor de burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden uitgeprint, terwijl ieder lid van college en raadsleden in het bezit is van een, door de gemeente beschikbaar gestelde, iPad of notebook. Dezelfde moties en amendementen krijgt de raad ook in digitale versie via de email en dus is het gebruik van papier absoluut onnodig!

Iedereen heeft de mond vol over duurzaamheid, bescherming van het milieu en tegengaan van verspilling, maar er was hier niet één partij, inclusief GroenLinks, die de motie wenste te steunen!

Dit kan twee redenen hebben:

  1. Motie is niet gesteund omdat deze door de PVV is ingediend en derhalve principieel verworpen. Er zullen ongetwijfeld partijen zijn voor wie dit inderdaad een reden zal zijn, maar daarbij vragen wij ons dan af of zij zich wel realiseren dat zij niet in de raad zitten om het partijbelang te verdedigen, maar als vertegenwoordiger van de burger dienen te kiezen in het belang van de inwoners van Zoetermeer.
  2. Motie is niet gesteund omdat men geen prioriteit geeft aan het tegengaan van verspilling, niet wil bijdragen aan duurzaamheidsbeleid en geen boodschap heeft aan een beter milieu. Achter de deuren van de raadzaal heeft men kennelijk soms een andere agenda dan bijvoorbeeld bij verkiezingen.

Parkeerbeleid

Er gaat de komende jaren flink worden gebouwd in Zoetermeer. Volgens de plannen van het college moeten er 16,000 woningen bijkomen, waarbij rekening wordt gehouden met een juiste balans tussen starters en doorstromers.

Waar echter geen rekening mee wordt gehouden in de plannen van dit college is dat het merendeel van de bewoners in Zoetermeer zich verplaatst per auto. Hoewel is gebleken dat de huidige norm van 1,3 parkeerplaatsen per woning al krap is, lezen we in de plannen van dit college dat zij dit zelfs willen terugbrengen naar 0,5.

Een gemiddeld gezin heeft vaak een (lease-)auto voor de deur staan voor het zakelijke gebruik en daarnaast ook nog een auto voor het vervoeren van de kinderen naar school, de sport en voor de boodschappen.

De PVV begrijpt dan ook niet hoe het college denkt Zoetermeer aantrekkelijk te houden voor gezinnen met kinderen, maar ook voor ouderen en hulpbehoevenden. Een halve parkeerplaats per woning is werkelijk te zot voor woorden, vinden wij.

Daarom heeft raadslid Jeremy Mooiman namens de PVV maar liefst 10 moties ingediend (voor bijna iedere beoogde bouwlocatie één) en gepleit voor een ruimer parkeerbeleid. Deze moties konden geen van allen op voldoende steun rekenen. 

Waarom niet is ons een raadsel, maar wat ons nog meer verbaasd heeft is het feit dat we enkele dagen later vanuit de media moeten vernemen dat coalitiepartij VVD het parkeerbeleid “nader” wil gaan bekijken.

Met andere woorden; zij vinden eigenlijk ook dat een halve parkeerplaats per woning niet kan, maar wilden de motie van de PVV niet steunen omdat zij dit thema waarschijnlijk graag op eigen conto willen schrijven. Gladde politiek kom je overal tegen… en dus ook in Zoetermeer. Het belangrijkste is dat de PVV het onder de aandacht heeft kunnen brengen en daarmee hopelijk mede gaat voorkomen dat Zoetermeer en haar bewoners in de toekomst met een enorm parkeerprobleem worden opgezadeld!

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...