Jeugd

Op scholen moet meer aandacht komen voor het respect voor elkaar, streng zijn op pesten en alles in het werk stellen om het buitensluiten van kinderen tegen te gaan. Zoetermeer moet een veilige thuishaven zijn voor onze jongeren. Door voldoende aandacht te schenken aan kwetsbare jeugd, een helpende hand en een beschermende arm te bieden waar nodig, wordt het vertrouwen versterkt en mogelijke trauma’s voorkomen. Dit is niet alleen van belang voor een fijne jeugd, maar voorkomt wellicht ook dat in een latere fase (psychische) problemen kunnen ontstaan.

Kinderen hebben voortdurend behoefte aan begeleiding en sturing, maar ook aan een uitlaatklep; beweging en vermaak. De PVV staat dan ook voor het scheppen van omstandigheden waarin kinderen kinderen kunnen zijn, waar jeugd respectvol met elkaar opgroeit, samenspeelt, samen sport en waar men samen deelneemt aan verenigingen. Het stimuleren van deze activiteiten door samen te werken met Zoetermeerse (sport)verenigingen, het faciliteren in speel- en hangplekken voor verschillende leeftijdsgroepen, maar ook educatie.

Alcohol en softdrugs moeten zoveel mogelijk worden weggehouden bij onze jongeren. De schadelijke effecten gaan verder dan de gezondheid alleen. We lezen met regelmaat dat (groepen) jongeren zijn opgepakt vanwege agressie op straat, vandalisme, vervuilen van hangplekken en soms zelfs criminele activiteiten. Vaak is in dergelijke situaties drugs of alcohol in het spel. Om dit gedrag zoveel mogelijk te voorkomen vindt de PVV dat handhavers hierin een belangrijke rol kunnen vervullen door bijvoorbeeld samen met de wijkagent en omwonenden de interactie te zoeken met deze jongeren en hen ervan bewust te maken dat onacceptabel gedrag niet kan.

DE PVV ZOETERMEER Vindt dat:

  • Kwetsbare kinderen extra aandacht moeten krijgen.
  • De jeugd gestimuleerd moet worden tot “gezonde” activiteiten.
  • Er voldoende faciliteiten moeten komen voor jongeren in alle leeftijdsgroepen. 
  • Jongeren bewust moet worden gemaakt dat onacceptabel gedrag niet kan (respect voor anderen).
  • Handhavers in samenspraak met de wijkagent een belangrijke “sturende” rol kunnen vervullen naar de jeugd.
  • De gevaren van Alcohol en Drugs doorlopend moeten worden besproken met jongeren.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...