Lastenverlichting

Het stadsbestuur moet er voor de Zoetermeerders zijn en niet andersom! In de afgelopen jaren zijn verschillende grote projecten in rook op gegaan en werd zuurverdiend belastinggeld verspild over de ruggen van de burgers. Geld dat in een bodemloze put lijkt te zijn verdwenen en waar uiteindelijk de burgers voor opdraaien. De PVV is van mening dat de lasten voor de burgers omlaag kunnen door te beginnen met overdadige uitgaven terug te dringen. Wij vinden dat er altijd een adequaat rekenplan ten grondslag moet liggen aan projecten en dat de risico’s voor budgetoverschrijding moet worden tegengegaan door degelijke afspraken te maken met alle betrokken partijen; risico’s mogen niet bij de gemeente (en dus uiteindelijk bij de burger) liggen. De PVV is ook van mening dat er scherp gekeken moet worden naar de personele bezetting binnen het ambtelijke apparaat van de gemeente en dat dure inhuur tot een absoluut minimum dient te worden beperkt. Ook vinden wij dat belasting op het hebben van  honden moet worden afgeschaft. Kunst kan mooi zijn, maar niet iedereen voelt zich hiertoe aangetrokken. De PVV vindt dat op kunst bezuinigd mag worden ten gunste van de Zoetermeerders. Kunstenaars en artiesten dienen zichzelf te kunnen bedruipen; net als iedere andere zelfstandige ondernemer. Dus niet leunen op belastinggeld! Ook geld voor de zorg wordt in onze ogen verkeerd besteed. Deze komt vaak in handen van de verkeerde personen, waardoor de zorg onnodig duurder wordt. Daar moet iets in veranderen. Geld voor de zorg moet op de juiste plaats terecht komen en wij willen daar een goede controle op. Alleen dan houden we de zorg betaalbaar en voorkomen we lastenverhoging!

DE PVV ZOETERMEER wil:

  • Geen onbezonnen investeringen in prestigeprojecten.
  • Hondenbelasting afschaffen.
  • Geen stijging van de OZB, en onderzoek naar een daling van de OZB.
  • Efficiëntere inzet van ambtenaren en minder inhuur van peperdure externen.
  • Overbodige regels en papierwerk worden geschrapt.
  • Efficiënter besteden zorggelden.
  • Dat kunstenaars zichzelf bedruipen en niet leunen op ons belastinggeld.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...