Lastenverlichting

De PVV is van mening dat er altijd een adequaat rekenplan ten grondslag moet liggen aan projecten en dat de risico’s voor budgetoverschrijding moet worden tegengegaan door degelijke afspraken te maken met alle betrokken partijen; risico’s moeten zo min mogelijk bij de gemeente (en dus uiteindelijk bij de burger) liggen. De PVV is ook van mening dat er gekeken moet worden naar de personele bezetting binnen het ambtelijke apparaat van de gemeente en dat dure inhuur tot een minimum dient te worden beperkt. Ook zijn wij van mening dat de hondenbelasting niet meer van deze tijd is en dient te worden afgeschaft, immers worden de opbrengsten uit deze belasting niet in lijn met de belasting zelf uitgegeven. Ook moeten we als stad niet opdraaien voor peperdure klimaatambities, we pleiten voor realisme en rendabiliteit.  

DE PVV ZOETERMEER wil:

  • Geen stijging van de OZB. 
  • Hondenbelasting afschaffen.
  • Dure inhuur van externen beperken. 
  • Tegengaan inefficiënte uitgaven klimaatbeleid. 
  • Overbodige regels schrappen.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...