Lastenverlichting

De PVV is van mening dat de lasten voor de burgers omlaag kunnen door te beginnen met overdadige uitgaven terug te dringen. Wij vinden dat er altijd een adequaat rekenplan ten grondslag moet liggen aan projecten en dat de risico’s voor budgetoverschrijding moet worden tegengegaan door degelijke afspraken te maken met alle betrokken partijen; risico’s moeten zo min mogelijk bij de gemeente (en dus uiteindelijk bij de burger) liggen. De PVV is ook van mening dat er gekeken moet worden naar de personele bezetting binnen het ambtelijke apparaat van de gemeente en dat dure inhuur tot een minimum dient te worden beperkt. De hondenbelasting is niet meer van deze tijd en dient te worden afgeschaft, immers worden de opbrengsten uit deze belasting niet in lijn met de belasting zelf uitgegeven. Ook dienen we als stad niet voorop te moeten lopen met de peperdure klimaatambities van het Rijk. Voor de PVV staat realisme en rendabiliteit centraal. 

DE PVV ZOETERMEER wil:

  • Geen stijging van de OZB. 
  • Hondenbelasting afschaffen.
  • Dure inhuur van externen tot een minimum beperken. 
  • Tegengaan inefficiënte en peperdure uitgaven klimaatbeleid. 
  • Zoveel mogelijke overbodige regels schrappen.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...