Welkom bij PVV Zoetermeer

Schriftelijke vragen “Bewoners zwaar de dupe door potdichte woningen”

Schriftelijke vragen “Bewoners zwaar de dupe door potdichte woningen”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

PVV wil dwangsommen in strijd tegen drugshandel - Schriftelijke vragen

PVV wil dwangsommen in strijd tegen drugshandel - Schriftelijke vragen

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Raadsvergadering 15 juli 2019 - Parkeren en bouw Markt 10

Raadsvergadering 15 juli 2019 - Parkeren en bouw Markt 10

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 15 juli 2019. Bespreekpunten waren o.a. de nota van uitgangspunten Markt 10, parkeren bij het ombouwen van kantoren en de gelden die nodig zijn om de Kwikfitlocatie beschikbaar te maken voor kunsthal Terra. Daarnaast kwamen er nog een aantal andere onderwerpen aan bod. 

Agenderingsverzoek PVV Zoetermeer - Problematiek opvang Pitrusvaart

Agenderingsverzoek PVV Zoetermeer - Problematiek opvang Pitrusvaart

De PVV zet zich in voor bewoners van de Pitrusvaart. Bewoners van het appartementencomplex aan de Pitrusvaart maken zich grote zorgen over het voornemen van het Leger des Heils om een Vast en Verder opvangvoorziening te starten in één van de appartementen van het complex.

PVV Zoetermeer zoekt vrijwilligers!

PVV Zoetermeer zoekt vrijwilligers!

De PVV Zoetermeer werkt stevig aan een beter Zoetermeer en strijdt hiervoor hard in de Zoetermeerse gemeenteraad. Het is tijd dat de organisatie van de PVV Zoetermeer zich ook buiten de gemeenteraad verder uit gaat breiden, en we kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken.

Zoetermeer krijgt dierenwelzijnsbeleid - PVV motie

Zoetermeer krijgt dierenwelzijnsbeleid - PVV motie

Zoetermeer krijgt een dierenwelzijnsbeleid, de PVV motie die daartoe oproept is op 18-3-2019 aangenomen. De SP en PvdA diende deze samen met de PVV in. 30 van de 38 aanwezige raadsleden stemde voor dit voorstel.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...