Welkom bij PVV Zoetermeer

Schriftelijke vragen “Voortdurende problematiek energieneutrale woningen”

Schriftelijke vragen “Voortdurende problematiek energieneutrale woningen”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Schriftelijke vragen “Maak meer werk van veiligheid winkelcentrum Seghwaert”

Schriftelijke vragen “Maak meer werk van veiligheid winkelcentrum Seghwaert”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

PVV-motie ''In kaart brengen energiearmoede Zoetermeer'' aangenomen!

PVV-motie ''In kaart brengen energiearmoede Zoetermeer'' aangenomen!

Een PVV-motie die oproept tot het in kaart brengen van energiearmoede in Zoetermeer is aangenomen. Het college dient nu de mate van en redenen voor de energiearmoede te onderzoeken, alsmede mogelijke oplossingsrichtingen voor te leggen.

Schriftelijke vragen ''Duidelijkheid inzake reparaties hulpmiddelen''

Schriftelijke vragen ''Duidelijkheid inzake reparaties hulpmiddelen''

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Terugkoppeling debat noodopvang

Terugkoppeling debat noodopvang

Op maandag 11 oktober 2021 vond het debat plaats over het verzoek van het COA om de leegstaande PI in Zoetermeer in te zetten voor opvang van statushouders en asielzoekers. De PVV heeft meerdere voorstellen ingediend om het verzoek af te wijzen en het voorstel te wijzigen. 

PVV wil geen AZC in Zoetermeer!

PVV wil geen AZC in Zoetermeer!

De gemeente Zoetermeer heeft vanuit het Rijk en COA een verzoek ontvangen om per direct extra opvang en huisvesting te realiseren voor asielzoekers en vergunninghouders. Het Rijksvastgoedbedrijf en het COA hebben de Penitentiaire Inrichting (PI) beoordeeld als kansrijke locatie. Wat de PVV betreft komt er absoluut geen AZC in Zoetermeer.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...