Welkom bij PVV Zoetermeer

Schriftelijke vragen “Tegengaan geweldsgolf Zoetermeer”

Schriftelijke vragen “Tegengaan geweldsgolf Zoetermeer”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Schriftelijke vragen ''Oplossing problematiek Fonteinbos''

Schriftelijke vragen ''Oplossing problematiek Fonteinbos''

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

PVV Motie ''Blijven pleiten voor meer agenten'' aangenomen!

PVV Motie ''Blijven pleiten voor meer agenten'' aangenomen!

Tijdens de raadsvergadering van 12 oktober 2020 heeft de PVV zich opnieuw sterk gemaakt voor een veilig en leefbaar Zoetermeer. De toename van criminaliteit en overlast moet worden tegengegaan. Ook is een motie van PVV, Zo!, PDvZ, SP, LHN en CDA aangenomen die oproept tot het blijven pleiten voor meer agenten voor Zoetermeer. 

Schriftelijke vragen “Voorkom sluiting succesvolle Zoetermeerse mavo”

Schriftelijke vragen “Voorkom sluiting succesvolle Zoetermeerse mavo”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Schriftelijke vragen “Pak samenleving ontwrichtende woningcrisis voortvarend aan”

Schriftelijke vragen “Pak samenleving ontwrichtende woningcrisis voortvarend aan”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Schriftelijke vragen “Zoveel mogelijk steun voor horeca, sportclubs en verenigingen tijdens coronacrisis”

Schriftelijke vragen “Zoveel mogelijk steun voor horeca, sportclubs en verenigingen tijdens coronacrisis”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...