Welkom bij PVV Zoetermeer

Schriftelijke vragen “Stevige aanpak diefstalgolf e-bikes”

Schriftelijke vragen “Stevige aanpak diefstalgolf e-bikes”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

PVV-motie ''Wob-verzoek ook digitaal'' aangenomen!

PVV-motie ''Wob-verzoek ook digitaal'' aangenomen!

Een PVV-motie die oproept tot het digitaal openstellen van het waardevolle Wob-instrument is aangenomen. Burgers kunnen dan kiezen: via de post of digitaal een Wob-verzoek indienen. Goed voor de toegankelijkheid van dit waardevolle instrument.

PVV Zoetermeer verzet zich met succes tegen komst windturbines naar onze stad

PVV Zoetermeer verzet zich met succes tegen komst windturbines naar onze stad

De PVV wil géén windturbines dwars door Zoetermeer! De Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag bevat een zoekgebied voor windenergie dat dwars door door onze stad en haar woon- en natuurgebieden loopt. Wat de PVV betreft onacceptabel. 

Schriftelijke vragen “Maak nog meer werk van veiligheid fietsers”

Schriftelijke vragen “Maak nog meer werk van veiligheid fietsers”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Schriftelijke vragen “Kosten GGZ Jeugd”

Schriftelijke vragen “Kosten GGZ Jeugd”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

PVV motie ''Duidelijkheid kosten aardgasvrij Zoetermeer 2040 én 2050'' aangenomen!

PVV motie ''Duidelijkheid kosten aardgasvrij Zoetermeer 2040 én 2050'' aangenomen!

Goed nieuws! Een PVV-motie die oproept tot het in kaart brengen van de kosten van een aardgasvrij Zoetermeer in 2040 en 2050 is door de raad aangenomen. Buiten het feit dat onze fractie tegen de huidige energietransitie is, moet ons inziens altijd duidelijk zijn wat de kosten van grote beleidsvoornemens zijn. 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...