Welkom bij PVV Zoetermeer

Schriftelijke vragen “Behoud ziekenhuiszorg, mét spoedeisende hulp en bijbehorende faciliteiten.”

Schriftelijke vragen “Behoud ziekenhuiszorg, mét spoedeisende hulp en bijbehorende faciliteiten.”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Schriftelijke vervolgvragen “Stop oneerlijke verdeling sociale huur’’

Schriftelijke vervolgvragen “Stop oneerlijke verdeling sociale huur’’

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Najaarsdebat 2020 - PVV zet zich in voor veilig, leefbaar en welvarend Zoetermeer

Najaarsdebat 2020 - PVV zet zich in voor veilig, leefbaar en welvarend Zoetermeer

De PVV heeft op 2 november 2020 bij de eerste termijn van de Programmabegroting 2021-2024 gepleit voor een veilig, leefbaar en economisch verantwoord Zoetermeer, met voldoende woningen en waar de welvaart van onze inwoners centraal staat. 

Schriftelijke vragen “Tegengaan geweldsgolf Zoetermeer”

Schriftelijke vragen “Tegengaan geweldsgolf Zoetermeer”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Schriftelijke vragen ''Oplossing problematiek Fonteinbos''

Schriftelijke vragen ''Oplossing problematiek Fonteinbos''

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

PVV Motie ''Blijven pleiten voor meer agenten'' aangenomen!

PVV Motie ''Blijven pleiten voor meer agenten'' aangenomen!

Tijdens de raadsvergadering van 12 oktober 2020 heeft de PVV zich opnieuw sterk gemaakt voor een veilig en leefbaar Zoetermeer. De toename van criminaliteit en overlast moet worden tegengegaan. Ook is een motie van PVV, Zo!, PDvZ, SP, LHN en CDA aangenomen die oproept tot het blijven pleiten voor meer agenten voor Zoetermeer. 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...