PVV wil dwangsommen in strijd tegen drugshandel - Schriftelijke vragen

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Toelichting:

Uit een bericht van het Noordhollands Dagblad (*) komt naar voren dat de Noord-Hollandse gemeente Zaanstad als één van de eerste gemeenten in Nederland dwangsommen als instrument gebruikt in de strijd tegen illegale drugshandel.

De dwangsom wordt, naast strafrechtelijke vervolging door justitie, opgelegd door de gemeente aan drugsdealers, waarbij een nieuwe overtreding resulteert in het betalen van een bedrag van 2.500 euro. Inmiddels hebben al vijf drugsdealers een dwangsom ontvangen.

De PVV vindt het belangrijk dat drugshandel hard wordt aangepakt, niet alleen omdat drugs slecht zijn voor de volksgezondheid met alle gevolgen van dien, maar ook omdat er veel criminaliteit en overlast mee gemoeid is.

Daarom willen ondergetekenden de volgende vragen aan het College stellen:

1) Deelt u de mening dat drugshandel zo hard mogelijk moet worden aangepakt, aangezien drugs slecht zijn voor de volksgezondheid, alsmede resulteren in negatieve sociaal-economische effecten en veel criminaliteit en overlast met zich meebrengen? Zo nee, waarom niet? 

2) Welke instrumenten gebruikt de gemeente om drugshandel aan te pakken, wat zijn de resultaten en worden deze instrumenten periodiek geëvalueerd en waar nodig aangepast? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Deelt u de mening dat het instrument van dwangsommen een waardevolle bijdrage kan leveren in de strijd tegen drugshandel? Zo ja, bent u bereid om dit instrument zo snel mogelijk uit te werken en op te nemen in het gemeentelijk beleid & zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                           P. Smitskam
PVV Zoetermeer                  PVV Zoetermeer


BRON


(*) https://m.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190725_81441871/zaanstad-deelt-dwangsommen-uit-aan-drugsdealers

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...