Schriftelijke vragen PVV Zoetermeer “Handen af van kindervriend Zwarte Piet”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Toelichting:

Uit berichten van Facebook (*) en (**) blijkt dat de gemeente Zoetermeer afziet van Zwarte Piet bij de aankomende intocht van Sinterklaas op 16 november 2019, terwijl in een recent artikel van het Algemeen Dagblad (***) werd aangegeven dat bij de intocht bruine pieten zouden worden ingezet.

Deze plotselinge wijziging van de gemeente kwam als een onaangename verassing, blijkt uit een brief van de organisatie van de intocht aan de pieten. (****):

“Begin deze week hoorden wij dat de gemeente Zoetermeer zich conformeert aan de richtlijn van de NTR en dat betekent…..geen zwarte c.q. bruine Pieten meer.

Wij weten uiteraard hoe jullie hier altijd in hebben gestaan en hebben dat ook gemeld. Maar dit besluit ligt er en daar zullen wij ons allemaal naar moeten schikken. Het is niet anders. Even schrikken, dat snappen we heel goed. Ook wij hadden dit niet verwacht. En voor alle duidelijkheid: dit is niet wat het Stadshart wil of besloten heeft. Het komt echt vanuit de gemeente en daar zullen we ons aan moeten conformeren, willen we een intocht kunnen neerzetten.

Wat betekent dit concreet?

Wanneer je dit jaar meedoet met de intocht van Sinterklaas, zal dat als roetveegpiet zijn. Of als een andere, gekleurde variant. Of wit. In feite mag alles, als het maar niet de stereotiepe Piet is zoals wij die, net als andere jaren, weer graag neer hadden willen zetten. Maar helaas…”

De PVV is van mening dat Zwarte Piet gewoon zwart of op zijn minst bruin moet zijn en dat het gemeentebestuur zich hard moet maken voor onze tradities en niet door de knieën moet gaan voor bv. organisaties die aan “identity politics” doen met alle sociale gevolgen van dien.

Daarom willen ondergetekenden de volgende vragen stellen aan het College:

1) Deelt u de mening dat Zwarte Piet helemaal niets met racisme te maken heeft en als grote kindervriend een onmisbare rol heeft bij ons prachtige Sinterklaasfeest? Zo nee, waarom niet?

2) Wie heeft waarom en wanneer precies de beslissing genomen om dit jaar toch af te zien van zwarte en bruine pieten? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details. 

3) Heeft deze plotselinge verandering te maken met kritiek van organisaties en/of individuen op het uiterlijk van onze kindervriend Zwarte Piet? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Bent u bereid om deze schadelijke wissel zo snel mogelijk terug te draaien, zodat bij de intocht van dit jaar bruine en zwarte pieten aanwezig zijn én om uw onvoorwaardelijke steun uit te spreken voor bruine en zwarte pieten bij toekomstige intochten? Zo nee, waarom niet?

5) Mocht het antwoord op vraag 3 “Ja” zijn, zijn er dan op welke wijze dan ook banden (in de breedste zin van het woord) tussen de gemeente Zoetermeer en activistische organisaties die Zwarte Piet bekritiseren? Zo ja, welke en bent u bereid die banden waar mogelijk te verbreken? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                         P. Smitskam
PVV Zoetermeer                PVV Zoetermeer

BRONNEN


(*) https://www.facebook.com/727329957367857/posts/2093341357433370/

(**) https://www.facebook.com/196577474130925/posts/780671989054801/

(***) https://www.ad.nl/zoetermeer/zoetermeer-houdt-vast-aan-bruine-piet-tijdens-sinterklaasintocht~a8bad198/ 

(****) Intocht Sint Nicolaas 16 november 2019

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...