Schriftelijke vragen “Pepperspray en wapenstok voor Zoetermeerse handhavers”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Uit een artikel van de Volkskrant (*) komt naar voren dat nog in 2019 door minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) een landelijke regeling ‘voor de uitrusting en bewapening’ van boa’s wordt opgesteld, zodat gemeenten de mogelijkheid krijgen om hun boa’s uit te rusten met bv. een wapenstok en/of pepperspray. Dit tot grote vreugde van de Nederlandse BOA Bond, aangezien er de afgelopen jaren veel incidenten waren te betreuren waarbij boa’s werden geconfronteerd met agressie en geweld met alle gevolgen van dien.

Omdat er momenteel tussen gemeenten grote verschillen zijn inzake de uitrusting van boa’s, moet de nieuwe landelijke regelgeving dat tegengaan en daarom zal binnenkort door het ministerie van Justitie en Veiligheid een overleg worden georganiseerd waarbij ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aanschuift.

De PVV is zeer tevreden met deze gang van zaken, al had het wat onze fractie betreft jaren eerder gemogen. Boa’s leveren namelijk een zeer waardevolle bijdrage aan een leefbaar en veilig Zoetermeer en moeten zich adequaat kunnen verdedigen tegen agressie en geweld, alsmede de openbare orde kunnen handhaven waar nodig.

Daarom willen ondergetekenden de volgende vragen stellen aan burgemeester Aptroot:

1) Deelt u de mening dat boa’s een zeer waardevolle bijdrage leveren aan niet alleen een leefbaar, maar ook veilig Zoetermeer? Zo nee, waarom niet?

2) Bent u ook van mening dat de huidige uitrusting van Zoetermeerse boa’s nog niet is toegerust om adequaat om te kunnen gaan met agressie en geweld?

3) Bent u bereid om wanneer de nieuwe landelijke regelgeving er is, zo snel mogelijk de procedure in gang te zetten die resulteert in het uitrusten van Zoetermeerse boa’s met wapenstokken, pepperspray en eventuele andere middelen? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Bent u bereid de Vereniging van Nederlandse gemeenten mee te geven t.b.v. het overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid dat wat de gemeente Zoetermeer betreft de nieuwe landelijke regelgeving wapenstokken, pepperspray en eventuele andere middelen bevat? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                           P. Smitskam
PVV Zoetermeer                  PVV Zoetermeer

BRON

(*) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/boa-s-krijgen-middelen-om-zich-te-verdedigen~bb7c21e9/

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...