Schriftelijke vragen “College wil ten koste van alles klimaatplannen haastig doordrukken”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Toelichting:

Uit een artikel van de Telegraaf (*) blijkt dat werkelijk alles uit de kast wordt getrokken door het College om al in 2040 aardgasloos te zijn i.p.v. in 2050. Energiesafari’s, energiecafés en zelfs een energieparty. Het kan zo gek niet bedacht worden.

Wethouder Paalvast liet in het betreffende artikel optekenen dat de ambitie is om bij het aardgasvrij maken van woningen tegelijk de kwaliteit van de woningen te verbeteren, zowel qua gezondheid als comfort en energiebesparing. De aanpak die in 2017 werd toegepast bij de wijk Palenstein zal worden uitgebreid met de wijken Meerzicht en Driemanspolder, goed voor in totaal 2.500 woningen. Dit terwijl de aanpak in Palestein juist gezondheidsklachten teweeg heeft gebracht. (**)

Ondanks dat Nederland slechts verantwoordelijk is voor 0,35% van de mondiale CO-2 uitstoot, trekt het college immens veel geld uit voor de (eigen) klimaatplannen. Dit voor een volstrekt zinloos beleid dat moet leiden naar een verwaarloosbare temperatuurdaling van slechts 0,00007 graden indien heel Nederland aan de klimaatplannen van het kabinet voldoet. Dan nog maar niet te spreken over de marginale Zoetermeerse bijdrage. Landen in Azië en Afrika trekken zich hier niets van aan. Zo is China van plan om nog eens 300 kolencentrales te bouwen die het equivalent van alle kolencentrales in de 28 landen van de Europese Unie tezamen zullen produceren. Ook in Afrika worden er honderden nieuwe kolencentrales gebouwd en zal de uitstoot toenemen. Zelfs al zouden alle landen zich wél aan de klimaatplannen houden, dan nog zal de menselijke bijdrage aan klimaatverandering verwaarloosbaar zijn.

Ondertussen kost het beleid onze burgers enorm veel geld. Geld dat ook had kunnen gaan naar veiligheid, zorg, en toenemende koopkracht. Het is zelfs zo dat het college bezig is met grote jaarlijkse bezuinigingsoperaties op praktisch ieder ander terrein dan duurzaamheid, waardoor Zoetermeerders hard geraakt worden. De PVV maakt zich enorm zorgen over de catastrofale sociaaleconomische gevolgen die de plannen van het college voor onze inwoners hebben.

Ondergetekenden willen dan ook graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Deelt u de mening, kijkende naar de enorme gezondheidsproblemen die in de wijk Palenstein hebben gespeeld bij het volledig energieneutraal maken van woningen, dat het een gotspe is om bij het van het aardgas afhalen van woningen in o.a. deze wijk, te spreken over het verbeteren van gezondheid en comfort, alsmede te streven naar het behouden van een koppositie? Zo nee, waarom niet?

2) Kunt u aangeven voor wanneer er energiesafari’s, energiecafés en energieparty's staan gepland, wie daar aanwezig zijn tegen welke vergoeding (bv. artiesten en gastsprekers) en wat deze de gemeente gaan kosten? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

3) Kunt u aangeven hoeveel het gaat kosten om alle Zoetermeerse woningen en gebouwen van het aardgas te krijgen? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Kunt u aangeven wat de exacte bijdrage van Zoetermeer gaat zijn m.b.t. de gemiddelde mondiale temperatuur en het CO2-gehalte in de aardse atmosfeer, als alle Zoetermeerse woningen van het aardgas af zijn? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

5) Deelt u de mening, kijkende naar de gigantische sociaaleconomische en ruimtelijke impact die de energietransitie gaat hebben, dat het niet meer dan logisch is als daar zo snel mogelijk een referendum over wordt georganiseerd? Zo ja, bent u bereid zich daarvoor hard te maken bij het kabinet & zo nee, waarom niet?

6) Kunt u aangeven wat er met huishoudens in de genoemde wijken gebeurt die niet van het betrouwbare en betaalbare aardgas af willen? Gaat u (op korte of lange termijn) huishoudens forceren om van het aardgas af te gaan? Graag een gemotiveerd antwoord.

7) Deelt u de mening dat het op zijn zachtst gezegd vreemd is om zaken waar eigenlijk iedereen wel positief over denkt, zoals meer groen, te koppelen aan zeer omstreden en op den duur maatschappij ontwrichtend klimaatbeleid? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                           P. Smitskam
PVV Zoetermeer                  PVV Zoetermeer

BRON


(*) “Zoetermeer wil snel aardgasvrij” (Telegraaf, 14-1-2020)

(**) “Huis dat volledig energie-neutraal moest worden veroorzaakt vooral veel hoofdpijn” (AD, 13-8-2019)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...