Schriftelijke vragen “Problemen nieuw parkeerbeleid centrum”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Toelichting:

Uit een bericht van ZoetermeerFM (*) blijkt dat de parkeertarieven en de parkeertijden in het centrum zijn aangepast, zonder dat dit duidelijk wordt aangegeven met borden. Inmiddels is een aantal mensen beboet voor €60,00.

De gemeente zou op z’n minst kunnen zorgen voor borden waarop staat aangegeven dat de tarieven voor parkeren in de binnenstad zijn verhoogd en dat de tijden waarbinnen dient te worden betaald eveneens zijn verruimd. Daarmee wordt voorkomen dat mensen onnodig worden beboet vanwege te weinig of niet betalen, terwijl zij in de veronderstelling leven dat zij hun auto betaald hebben geparkeerd.

De PVV Zoetermeer is van mening dat de gemeente hier niet juist heeft gehandeld. Dat zij borden had moeten plaatsen waarmee automobilisten erop worden geattendeerd dat er een wijziging in het parkeerbeleid heeft plaatsgevonden. Daarnaast zou een gedoogperiode van minimaal een maand op z’n plaats zijn om mensen aan de nieuwe regels te laten wennen. Ondergetekenden willen dan ook graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Bent u het met de PVV eens dat de gemeente hier niet goed heeft gehandeld, gegeven de bovengenoemde argumenten? Zo nee, waarom niet?

2) Bent u het met de PVV eens dat het plaatsen van waarschuwingsborden wel zo netjes naar de burgers is en mogelijk onnodig beboeten had kunnen voorkomen? Zo nee, waarom niet?

3) Bent u bereid om alsnog een gedoogperiode in te stellen en reeds opgelegde boetes te seponeren? Zo nee, waarom niet?

4) Bent u bereid om in het vervolg gewijzigd parkeerbeleid duidelijk aan te geven op borden, zodat bestuurders niet onaangenaam worden verrast met een, in hun beleving, onterechte boete?

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                           P. Smitskam
PVV Zoetermeer                  PVV Zoetermeer

BRON

ZFM - https://insidezoetermeer.nl/ - ''Nieuw parkeerregime al actief maar wordt helemaal niet aangegeven!''

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...