Schriftelijke vragen “Salafistische aanjagers steeds meer invloed”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Toelichting:

Uit een bericht van het Algemeen Dagbad (*) van 10 februari jl., valt te lezen dat de AIVD haar zorgen uit over een nieuwe generatie ‘salafistische aanjagers’ die gefinancierd vanuit de Golfregio, aan invloed wint binnen de islam. De AIVD kenmerkt deze groep als een (zeer) orthodoxe stroming.

Deze aanjagers stimuleren ‘antidemocratisch gedachtegoed’, via gesprekken, onderwijs en bijvoorbeeld kinderopvang. Zo zijn er moskeeën waar kinderen tussen de 0 en 4 jaar ‘op hele eenvoudige manieren gedachtegoed te horen krijgen dat intrinsiek strijdig is met de rechtsstaat’. Een dergelijk bericht viel ook al te lezen in De Volkskrant in april van het vorige jaar, waar ook toen al de AIVD waarschuwde voor een toename van ‘onverdraagzame’ salafistische predikers.

Met de op handen zijnde opening van een islamitische basisschool in de wijk Buytenwegh welke voor augustus 2020 is gepland en de nieuw te bouwen moskee in de wijk Oosterheem, vraagt de PVV Zoetermeer zich af of de gemeente bereid is om passende maatregelen te treffen en zo de genoemde invloed van salafisten binnen het onderwijs en moskeeën tegen te gaan.

De PVV Zoetermeer is van mening dat de gemeente niet mag en kan toestaan dat dergelijke groeperingen grip krijgen op kinderen en hen zodanig beïnvloeden dat zij een gevaar kunnen gaan vormen voor onze samenleving. Met name niet-moslims zullen hiervan slachtoffer worden.

1) Bent u bekend met de berichtgeving in het AD en zo nee, bent u bereid zich hierin nader te verdiepen? Zo nee, waarom niet?

2) Bent u het met de PVV eens dat beïnvloeding van Zoetermeerse burgers door, al dan niet vanuit het Midden-Oosten gefinancierde, islamitische groeperingen onacceptabel is en keihard moet worden aangepakt? Zo nee, waarom niet?

3) Bent u bereid om uw tegenmaatregelen te nemen en er voor te zorgen dat deze salafistische aanjagers geen kans krijgen om hun verderfelijke invloed aan te wenden bij Zoetermeerse jongeren? Zo nee, waarom niet?

4) Bent u bereid om islamitische organisaties en scholen binnen Zoetermeer extra grondig te controleren op het faciliteren van salafisme en op de in het AD artikel omschreven ‘’façadepolitiek’’? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                            P. Smitskam
PVV Zoetermeer                   PVV Zoetermeer

BRON

(*) https://www.ad.nl/politiek/aivd-kleine-groep-salafisten-overheerst-op-internet-en-sociale-media~a8026bff/

OVERIGE BRONNEN

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/directeur-aivd-waarschuwt-voor-salafistische-aanjagers~b2178f43/

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/aivd-islamitisch-onderwijs-staat-onder-groeiende-invloed-van-onverdraagzame-salafistische-predikers~b7ab314f/

https://www.ad.nl/politiek/moskeeen-in-rotterdam-en-amsterdam-in-de-greep-van-conservatieve-moslimbroeders~a3966d2a/

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...