Schriftelijke vragen “Testen kennis digitale criminaliteit”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Uit een bericht van het Algemeen Dagblad (*) van 16 maart jl., valt te lezen dat de gemeente Rotterdam onlangs een advertentie heeft verspreid onder 85.000 jongeren tussen de 14 en 21 jaar als onderdeel van een bewustwordingscampagne.

De jongeren werden door middel van nepadvertenties op Facebook, Instagram en Snapchat verleid te klikken op een link, welke leidde naar een filmpje van drie seconden. Hierin leek het alsof hun smartphone werd gehackt. Daarna werden de ‘slachtoffers’ doorgelinkt naar de website echt-nep.nl, waarop hun kennis over digitale criminaliteit getoetst werd.

De wereld wordt steeds onveiliger en cybercriminelen laten geen enkele gelegenheid voorbij gaan om computers te hacken en data te stelen.

De PVV Zoetermeer is van mening dat de gemeente een belangrijke rol kan spelen bij het bewustwordingsproces onder de Zoetermeerse jongeren. Ook vinden wij het belangrijk dat zij leren hoe zij de methodes van cybercriminelen eerder kunnen herkennen en zich bewust worden van de gevaren en de gevolgen.

1) Bent u bekend met de genoemde publicatie in het Algemeen Dagblad en zo nee, bent u bereid zich hierin nader te verdiepen? Zo nee, waarom niet?

2) Bent u het met de PVV eens dat meer aandacht voor dit onderwerp kan bijdragen aan een veiliger gevoel bij jongeren en hun ouders inzake cybercriminaliteit? Zo nee, waarom niet?

3) Bent u bereid om een proef te starten onder een kleine groep jongeren om zo te kunnen vaststellen of dit daadwerkelijk bijdraagt aan het weerbaarder maken van jongeren op het internet? Zo nee, waarom niet?

4) Bent u bereid om hierover ook in gesprek te gaan met scholen en met andere instanties die met jongeren werken? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                                                                                                P. Smitskam 
PVV Zoetermeer                                                                                       PVV Zoetermeer


BRON

(*) https://www.ad.nl/rotterdam/gemeente-rotterdam-lokt-jonge-vrouwen-in-val-met-nepadvertentie~a2bbc3c7/

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...