Schriftelijke vragen “Alternatieven voor gesloten zelfbrengdepot”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

In verband met de maatregelen die het RIVM adviseert inzake het tegengaan van de verspreiding van het corona-virus, heeft de gemeente Zoetermeer onder andere besloten om het zelfbrengdepot te sluiten.

Het zelfbrengdepot aan de Argonstraat heeft sinds vrijdag 20 maart tot nader order haar deuren gesloten. Tot nader order kan er ook geen afspraak meer worden gemaakt voor het ophalen van grofvuil, tenzij daar zwaarwegende redenen voor zijn.

De PVV Zoetermeer staat achter de mening van de gemeente dat de gezondheid van de medewerkers absolute prioriteit verdient. Wel is zij benieuwd naar de plannen om de gevolgen van sluiting aan te pakken. De gemeente roept het risico over zich af dat grofvuil nu illegaal gedumpt gaat worden op alle mogelijke plekken binnen de gemeente, met mogelijke gevolgen voor mens en milieu. Gezien de situatie stellen ondergetekende de volgende vragen:

1) Denkt u dat er een mogelijkheid is om een zeer beperkt aantal voertuigen per keer toe te laten, met inachtneming alle maatregelen van het RIVM, zodat inwoners toch, op een gecontroleerde manier, hun afval kwijt kunnen waardoor het risico van illegaal dumpen voorkomen kan worden?

2) Indien er geen mogelijkheden zijn om een zeer beperkt aantal voertuigen per keer toe te laten, welke andere mogelijkheden denkt u dan beschikbaar te kunnen stellen voor de korte en lange termijn?

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                                                                                                P.Smitskam
PVV Zoetermeer                                                                                       PVV Zoetermeer

BRON
(*) https://www.zoetermeer.nl/inwoners/openingstijden-afvalinzameling_46199/item/het-zelfbrengdepot_34965.html

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...