Schriftelijke vragen “Duidelijkheid inzake ventilatiesystemen Zoetermeerse scholen”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Uit een artikel van de Trouw op zaterdag 8 augustus 2020 (*) blijkt dat Harry Vaatstra (directeur Klimaatgroep Holland) schat dat circa 70 procent van de ventilatiesystemen op Nederlandse scholen onder de maat is en niet elke acht minuten de lucht in lokalen kan verversen, laat staan elke vier minuten om coronavirussen te verdunnen, waar onderzoek van de TU Delft op lijkt uit te komen.

Vaatstra stelt:

"Heel veel scholen hebben niet eens een ventilatiesysteem, of het is verouderd, eentje die nooit goed is onderhouden, of een nieuwe die niet goed is ingeregeld."

Eerder deze week lieten deskundigen ook al weten dat de ventilatiesystemen in scholen verbeterd moeten worden om besmetting via aerosolen tegen te gaan.

Hoewel het Outbreak Management Team (OMT) altijd sceptisch is geweest over de besmetting door aerosolen, komt zij daar nu op terug. Dit door een uitbraak van Covid-19 in een verpleeghuis te Maassluis, waar 35 mensen besmet raakten doordat het virus door het luchtcirculatiesysteem werd verspreid.

Volgens Vaatstra is besmetting via aerosolen die door het luchtcirculatiesysteem worden verspreid ook technisch mogelijk op scholen. Hij maakt mee dat hele vleugels van schoolgebouwen geventileerd worden door dezelfde met buitenlucht vermengde lucht, waardoor besmette lucht zich door alle lokalen verspreid.

De PVV is geschrokken van de bevindingen uit het artikel en is van mening dat leerlingen en onderwijspersoneel in een zo veilig mogelijke omgeving moeten kunnen werken.

Ondergetekenden willen dan ook graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Kunt u aangeven voor alle scholen in Zoetermeer of zij ventilatiesystemen hebben, in welke staat aanwezige ventilatiesystemen zich bevinden en tegen welke problemen scholen aanlopen inzake aanwezige ventilatiesystemen? Er zijn namelijk al eerder klachten geweest. Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

2) Op welke manieren kan de gemeente Zoetermeer iets doen voor scholen die geen ventilatiesystemen hebben of systemen bezitten die nog niet op orde zijn? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Bent u bereid, al dan niet met andere gemeentebesturen en relevante (onderwijs) partners, te lobbyen bij het Rijk om zo snel mogelijk middelen beschikbaar te stellen, zodat scholen hun ventilatiesystemen op orde kunnen brengen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                            P. Smitskam
PVV Zoetermeer                   PVV Zoetermeer

BRON

(*) “Het ventilatiesysteem van veel scholen is ondermaats” (Trouw, 8-8-2020)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...