Schriftelijke vragen “Duidelijkheid inzake gevaarlijk sinkhole in Zoetermeer”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Uit berichtgeving komt naar voren dat er op de Muzieklaan in de wijk Buytenwegh in Zoetermeer een groot sinkhole is ontstaan (*). Het sinkhole, dat enkele meters in doorsnede heeft, ligt op de rijbaan in de richting van de Amerikaweg. Hoe het sinkhole is ontstaan, is vooralsnog onbekend.

De PVV Zoetermeer is ernstig geschrokken van het gevaarlijke sinkhole midden op de weg. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen, maar je moet er niet aan denken wat er was gebeurd als iemand hier over heen had gereden. Op foto’s die de politie op Twitter deelt (**) is te zien dat het gat op het midden van de weg ligt, maar dat slechts één weghelft is afgesloten, ondanks dat de toedracht van het sinkhole onbekend is. 

Ondergetekenden stellen de volgende vragen:

1) Gaat u onderzoeken wat de toedracht van het sinkhole is, en zo ja, wanneer verwacht u duidelijkheid te hebben en wanneer gaat u de raad informeren over de uitkomsten? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Waarom is er voor gekozen om slechts één weghelft af te sluiten, ondanks dat de toedracht van het sinkhole onbekend is? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Bent u bereid om met spoed te onderzoeken of de rest van deze weg wél veilig is? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Het is niet de eerste keer dat er een sinkhole in Zoetermeer is ontstaan. Wat is het college van plan om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen? Graag een gemotiveerd antwoord.

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                                       P. Smitskam
PVV Zoetermeer                            PVV Zoetermeer

BRONNEN:


(*) https://zoetermeersdagblad.nl/algemeen/gevaarlijke-sinkhole-in-zoetermeer

(*) https://www.ad.nl/zoetermeer/groot-zinkgat-op-de-muzieklaan-in-zoetermeer-weg-afgezet~a77b85e6/

(**) https://twitter.com/WagBuytenwegh/status/1293116156333699072

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...