Schriftelijke vragen “Steun onze Zoetermeerse Horeca”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Uit een bericht in het Algemeen Dagblad van 18 augustus jl. (*) komt naar voren dat Zoetermeerse horecaondernemers hun terras hebben gesloten uit angst om beboet te worden.

In het bericht valt te lezen dat een gesprek met handhavers hen ertoe heeft doen besluiten om hun terras te sluiten. Van het gesprek zijn de ondernemers zo geschrokken dat ze besloten niet meer open te gaan. Een woordvoerder van de betreffende horecazaak vertelt;

‘’We houden ons aan de regels, maar toch gaan mensen soms te dicht op elkaar zitten. De enige manier om dat helemaal tegen te gaan, is het neerzetten van een bewaker per vier tafels.’’

De ondernemers geven aan dat ze de hoge boetes niet kunnen riskeren. Ze zeggen iets leuks te willen doen voor Zoetermeer, maar dat het op de huidige manier niet langer gaat. Hoewel dit besluit is genomen door de ondernemers zelf, is het uiterst schrijnend om te moeten constateren dat ondernemers, en in dit geval horecaondernemers, het voor de zoveelste keer tijdens de corona-crisis zwaar te verduren krijgen. Bij velen staat het water aan de lippen en sommigen zien hun zorgvuldig opgebouwde zaak instorten.

Daar waar de overheid voortdurend de burgers oproept om hun verantwoordelijkheid te nemen, geldt in de horeca dat het niet de gasten zijn die de rekening gepresenteerd krijgen bij het niet naleven van de, door de overheid opgelegde regels, maar de ondernemers. Ondernemers die het al zo zwaar hebben, kunnen zich niet permitteren om hiervoor beboet te worden. De overheid verwacht dat niet de gasten verantwoordelijk zijn voor hun gedrag, maar de ondernemer. De overheid verwacht dus dat de ondernemer naast het runnen van een zaak in uiterst moeilijke omstandigheden, ook nog de rol van handhaver of politieagent op zich neemt. Gaat dit mis, dan is hij de klos en wordt hij beboet.

De willekeur van de regelgeving is ondernemers ook een doorn in het oog. Het slaat simpelweg nergens op dat burgers gezamenlijk in een taxi naar de stad kunnen rijden, maar op het moment dat ze daar eenmaal zijn ineens afstand dienen te bewaren van elkaar. Ook is het zo dat de regels enorm verschillen per soort bedrijf. Zo geeft Edwin Degen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Zoetermeer aan;

,,In het openbaar vervoer, vliegtuig of bijvoorbeeld bij de kapper hoeft de afstand niet te worden bewaard.”

De PVV wil dat de gemeente Zoetermeer al haar ondernemers juist in deze moeilijke tijd steun en perspectief geeft. De gemeente dient belemmerende en willekeurige regelgeving tegen te gaan, en zich voor onze ondernemers sterk te maken bij het Rijk.

Daarom willen ondergetekenden de volgende vragen aan het College stellen:

1) Deelt u de mening dat ondernemers, en met name horecaondernemers, tijdens de corona-crisis ongekend hard geraakt worden door de regelgeving vanuit de landelijke overheid? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Bent u het met de PVV eens dat niet de horecaondernemer verantwoordelijk moet worden gehouden voor het naleven van de corona-regels door de gasten, maar de gasten zelf? Horecaondernemers stellen tenslotte al alles in het werk om aan de 1,5 meter regelgeving te voldoen en hebben hun omzet keihard nodig. Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Deelt u de mening dat de overheid het belang van de ondernemers onvoldoende inziet en te weinig doet om hen te steunen? Zo ja, bent u bereid om de landelijke overheid hierop aan te spreken, en hen proberen te bewegen tot een ander beleid ten aanzien van beboeten voor het niet naleven van regels waarvoor ondernemers niet verantwoordelijk mogen worden gehouden? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Bent u bereid om met de ondernemers uit het artikel om de tafel te gaan zitten en met hen te zoeken naar een “menselijker” oplossing? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                           P. Smitskam
PVV Zoetermeer                   PVV Zoetermeer


BRON

(*) https://www.ad.nl/zoetermeer/schrik-door-gesprek-met-boa-s-terras-sweet-garden-sluit-per-direct~a688af47/

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...