Schriftelijke vragen “Bewoners luiden noodklok: Meerzicht verandert in een getto”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Uit een artikel in het Algemeen Dagblad van 19 augustus jl. (*) komt naar voren dat inwoners rondom de Vrouwenhuiswaard in Meerzicht grote overlast ervaren. Een bewoner van Boszicht, die uit angst voor mogelijke represailles niet met achternaam vermeld wil worden, omschrijft de overlast als volgt; 

,,Van heinde en verre komen ze met patserbakken met keiharde muziek hiernaartoe. Blowen, drinken en ruzie maken. Heel de buurt kan ervan meegenieten.” 

De betreffende bewoner geeft aan zich soms net een wachtcommandant te voelen, en heeft alle gegevens doorgegeven aan politie en handhaving, maar volgens de bewoner wordt daar niets mee gedaan;

,,Ik zie mensen bij auto’s instappen en een paar meter verderop worden ze afgezet. Ik heb het dealen weleens in kaart gebracht voor de politie, inclusief kentekens en tijdstippen, maar daar werd niets mee gedaan. De dealers moeten op heterdaad betrapt worden. Dan moet de politie hier posten, maar dat doen ze niet.”

Zelfs de honden van bewoners zouden met spuiten en strippen Methadon uit de bosjes komen bij de speeltuin.

Een andere bewoner geeft aan een keer het heft in eigen hand te hebben genomen toen een vrouw laat in de avond werd lastiggevallen. De bewoner;

,,Toen heb ik haar geholpen en de junk uit de woontoren gezet. Het alcohol- en drugsprobleem is groot hier. Sommigen nemen zelfs hun kinderen mee, terwijl ze blowen en zuipen.”

Wat de PVV betreft is bovengenoemde overlast onacceptabel. Zoetermeer dient een veilige haven te zijn voor al haar inwoners. Het kan niet zo zijn dat plekken in Zoetermeer dreigen af te glijden naar het niveau van een getto. Tegelijkertijd is het bij lange na niet de eerste keer dat dergelijke overlast in Zoetermeer wordt geconstateerd. Je hoort steeds vaker van groepen inwoners dat zij structureel overlast ervaren rondom hun woonomgeving. Wat de PVV betreft een zeer ernstige ontwikkeling.

Dergelijke toename van overlast geeft ook te denken over de capaciteit bij onze politie en handhaving. De PVV Zoetermeer heeft hier al vaker vraagtekens bij gezet. De PVV wil méér politieagenten en handhavers, zodat er sneller en adequater kan worden ingegrepen. De PVV is trots op onze politie en handhaving, zij doen hun uiterste best om onze stad veilig te houden, het is dan ook aan beleidsmakers om hen te ondersteunen met meer collega’s en middelen om de problemen in onze stad aan te pakken.

Ondergetekenden willen de volgende vragen aan het College stellen:

1) Deelt u de mening dat overlast zoals genoemd in de toelichting het woongenot van bewoners ernstig kan schaden, en voor onveilige situaties kan zorgen met alle gevolgen van dien? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Hoe gaat dit college ervoor zorgen dat de bewoners in Meerzicht worden gesteund en van de overlast worden bevrijd? Graag zoveel mogelijk details en een gemotiveerd antwoord.

3) Bent u bereid meer urgentie te geven aan het tegengaan van overlast gevende groepen bijvoorbeeld d.m.v. een samenscholingsverbod? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) We horen steeds vaker van verschillende groepen inwoners dat zij overlast ervaren rondom hun woonomgeving. Dergelijke overlast begint structureel te worden op veel plekken in onze stad. Op 8 juni 2020 heeft de PVV nog schriftelijke vragen gesteld over de status en capaciteit van de politie. Uit de beantwoording blijkt dat de PVV inderdaad gelijk heeft dat de bezetting bij de politie achterblijft op het aantal agenten waar Zoetermeer als stad recht op heeft, zoals ook altijd door Burgemeester Aptroot aangegeven. De PVV heeft óók toen weer gepleit voor meer politie. Het college gaf echter aan te willen wachten op het Regionaal beleidsplan 2023-2026, en voorlopig geen wens voor meer agenten te willen uiten.

Bent u het met de PVV eens dat, met het oog op recente ontwikkelingen en de toename van verschillende soorten ‘’High Impact Crimes’’ en overlast in onze stad, alsmede de onderbezetting bij de politie, we het Rijk z.s.m. moeten verzoeken om meer agenten in dienst te nemen én de formatie van Zoetermeer uit te breiden? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Kunt u verklaren waarom er steeds vaker meldingen van inwoners binnenkomen over (een toename van) structurele overlast (rondom hun woonomgeving)? Zo ja, graag zoveel mogelijk details. Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

6) Het is duidelijk dat politie en handhaving hun uiterste best doen om onze stad zo veilig mogelijk te houden. Tegelijkertijd krijgen wij vaak signalen dat de huidige bezetting en middelen van zowel de politie als handhaving niet toereikend zijn. Bent u het met ons eens dat dergelijke casussen zoals genoemd in de toelichting dit beeld bevestigen? Zo ja, wat gaat u hier aan doen? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

7) Bent u het met de PVV eens dat we beter iets teveel agenten en handhavers kunnen hebben, dan iets te weinig, zodat er geen gaten in de bezetting ontstaan? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                                     P. Smitskam
PVV Zoetermeer                            PVV Zoetermeer

BRON:

(*) https://www.ad.nl/zoetermeer/bewoners-luiden-noodklok-meerzicht-verandert-in-een-getto~a3863f10/

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...