Schriftelijke vragen “Ondernemers weerbaarder maken tegen cybercrime”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Uit een bericht van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) op maandag 7 september 2020 (*) blijkt dat ruim tweederde van de MKB-bedrijven onvoldoende is voorbereid op een cyberaanval.

Dat is zorgelijk aangezien tenminste 1 op de 8 ondernemers in Nederland met cybercriminelen te maken krijgt en de financiele gevolgen voor aangevallen ondernemers zeer groot kunnen zijn.

Om het midden- en kleinbedrijf (MKB) weerbaarder te maken tegen de digitale gevaren die ze lopen, is door het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport in Eindhoven met relevante partners uit het veld van IT-security op dinsdag 8 september 2020 het cyberevent ‘Iedere dag gehacktdag’ georganiseerd. (**)

Daar vertelt één van de gastsprekers, Xander Koppelmans uit het Brabantse Sprundel, hoe zijn bedrijf ten onder ging na een cyberaanval. Verder delen experts hun kennis over  cybercriminaliteit anno 2020, welke risico’s daarmee gepaard gaan, en hoe deze risico’s te bestrijden.

De PVV maakt zich zorgen over de digitale weerbaarheid van Zoetermeerse ondernemers en daarom willen ondergetekenden de volgende vragen aan het College stellen:

1) Deelt u de mening dat het van het groot belang is om onze Zoetermeerse ondernemers te helpen weerbaarder te worden tegen cybercrime? Zo nee, waarom niet?

2) Deelt u de mening dat een evenement zoals omschreven in de toelichting een waardevolle bijdrage kan leveren in het vergroten van de weerbaarheid van Zoetermeerse ondernemers tegen cybercriminaliteit? Zo ja, bent u bereid met relevante partners een Zoetermeerse editie te organiseren & zo nee, waarom niet?

3) Deelt u de mening dat het een goede zaak is om (al dan niet in het kader van een eventueel te organiseren cyberevent) sessies te organiseren met experts en studenten, bijvoorbeeld van de Haagse Hogeschool, waar MKB'ers op de hoogte worden gebracht van de verschillende digitale gevaren en daar met hun vragen terecht kunnen? Zo nee, waarom niet?

4) Welke andere mogelijkheden ziet u om in het bijzonder MKB’ers te ondersteunen weerbaarder te worden tegen verschillende soorten van cybercrime? Graag een gemotiveerd antwoord. 

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                         P. Smitskam
PVV Zoetermeer                PVV Zoetermeer

BRONNEN:
(*) https://hetccv.nl/nieuws/ondernemers-onderschatten-risicos-cybercrime/
(**) https://hetccv.nl/agenda/cyber-event-voor-ondernemers/

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...