Schriftelijke vragen “Zoveel mogelijk steun voor horeca, sportclubs en verenigingen tijdens coronacrisis”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Uit een artikel van het Algemeen Dagblad op dinsdag 29 september 2020 (*) blijkt dat de Zoetermeerse horeca het zwaar gaat krijgen door de strengere coronamaatregelen die de komende drie weken gaan gelden. Cafés en restaurants moeten al om 22:00 uur sluiten en mogen niet meer dan dertig personen over de vloer hebben.

Edwin Degen (Zoetermeerse afdeling Koninklijke Horeca Nederland) stelt dat de sector door de nieuwe maatregelen in nog grotere problemen komt dan afgelopen juni, aangezien horecaondernemers toen door het goede zomerweer nog meer dan de helft van hun omzet uit de terrassen konden halen.

De eigenaar van café The Old Pal en Spetters geeft in het artikel dan ook aan dat bij sommige van zijn collega’s de moed intussen in de schoenen zinkt en ze zich afvragen hoe lang dit nog gaat duren.

Niet alleen de horeca wordt zwaar getroffen door de nieuwe coronamaatregelen, maar ook sportclubs en verenigingen. Zo blijkt uit een ander artikel van het Algemeen Dagblad (**) dat amateurvoetbalclubs bevreesd zijn voor de financiële gevolgen door het verbod op publiek bij wedstrijden; immers, kantineopbrengsten worden nu tot nul gereduceerd.

De PVV maakt zich grote zorgen over de effecten die de nieuwe coronamaatregelen hebben voor hardwerkende horecaondernemers, sportclubs en verenigingen. Niet alleen vervullen zij een belangrijke sociale functie en doen zij de stad bruisen, maar is de horeca ook nog eens een sector die de nodige werkgelegenheid geeft. 

Daarom willen ondergetekenden graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Kunt u aangeven in het licht van de nieuwe, strengere coronamaatregelen wat de gemeente kan en gaat ondernemen voor horecaondernemers, sportclubs en verenigingen om de negatieve effecten van de nieuwe maatregelen zoveel mogelijk te verzachten?
Bent u bereid, indien nog niet gebeurd, zo snel mogelijk contact op te nemen met relevante organisaties om in kaart te brengen waar behoefte aan is? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

2) Heeft de gemeente in het kader van ‘best practices’ overleg (of gaat dat binnenkort gebeuren) met bv. andere gemeenten in de regio over hoe zij problemen voor horecaondernemers, sportclubs en verenigingen door deze nieuwe coronamaatregelen proberen tegen te gaan? Zo ja, wat is uit die overleggen voortgekomen? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

3) Kunt u aangeven wat de gemeente momenteel allemaal doet (of gaat doen) om horecaondernemers die het door de coronacrisis helaas niet hebben gered te ondersteunen met zaken als omscholing, zodat zij hopelijk snel weer aan het werk kunnen? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                           P. Smitskam
PVV Zoetermeer                  PVV Zoetermeer

BRONNEN

(*) https://www.ad.nl/zoetermeer/zoetermeerse-horeca-dit-wordt-een-enorme-klap-voor-ons~accd99d4/

(**) https://www.ad.nl/dossier-corona-in-den-haag-en-omstreken/amateurvoetbalclubs-vrezen-impact-beperkende-maatregelen-dit-is-de-doodsteek~ade32372/

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...