Schriftelijke vervolgvragen “Stop oneerlijke verdeling sociale huur’’

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Op 4 november jongstleden werd de beantwoording van onze schriftelijke vragen met de titel “Pak samenleving ontwrichtende woningcrisis voortvarend aan” (ingediend op 7 oktober 2020) gepubliceerd.

Naar aanleiding van deze beantwoording willen ondergetekenden graag de volgende vervolgvragen aan het College stellen:

1) In de beantwoording van vraag 5 staat de volgende passage:

“De afgelopen 2,5 jaar zijn 112 sociale huurwoningen gebouwd. In dezelfde periode zijn 109 woningen bemiddeld aan statushouders.”

De afgelopen 2,5 jaar is maar liefst 97,3% van de toegevoegde sociale voorraad per saldo naar statushouders is gegaan, wat concreet betekent dat in al die tijd slechts 3 sociale huurwoningen aan de voorraad voor onze eigen burgers zijn toegevoegd, die al jaren wachten op een woning. Deelt u met ons de mening dat dit totaal onacceptabel is? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Zeer recent stuurden staatssecretaris Broekers Knol, het COA en minister Ollongren een brief naar de gemeenten waarin staat dat zij volgend jaar het ongelooflijke aantal van 27.000 statushouders moeten huisvesten. (*) De PVV maakt zich daar grote zorgen over. Immers, onze gemeente heeft nu al gigantische moeite om alle statushouders te huisvesten. Bovendien is de voorrangsregeling voor statushouders zeer onrechtvaardig richting Zoetermeerders die al langere tijd wachten op huisvesting.

Deelt u de mening dat onze gemeente een extra taakstelling niet kan invullen, kijkende naar de huidige woningnood, alsmede de economie ondermijnende coronacrisis en dat deze boodschap uitgedragen moet worden richting de provincie Zuid-Holland en het Rijk? Zo nee, waarom niet?

3) Deelt u de mening dat de toewijzing van extra statushouders ons nogmaals met de neus op de feiten drukt om zo snel mogelijk de voorrangsregeling voor statushouders af te schaffen, aangezien deze regeling voor o.a. maatschappelijke spanningen zorgt en voor het huisvesten van deze doelgroep geen sociale huurwoningen beschikbaar te stellen, maar te kijken naar alternatieve huisvesting? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Deelt u de mening dat het nu eens eindelijk tijd wordt om bij het Rijk te pleiten voor het stopzetten van de taakstelling op te vangen statushouders, of tenminste te pleiten voor een forse vermindering van het aantal op te vangen statushouders? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

J. Mooiman                            P. Smitskam
PVV Zoetermeer                   PVV Zoetermeer

BRON

(*) https://nos.nl/artikel/2355043-gemeenten-moeten-volgend-jaar-27-000-statushouders-huisvesten.html

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...