Schriftelijke vragen “Behoud ziekenhuiszorg, mét spoedeisende hulp en bijbehorende faciliteiten.”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Uit een artikel van het Algemeen Dagblad op vrijdag 6 november 2020 (*) blijkt dat Zoetermeer er sterk rekening mee moet houden dat het LangeLand ziekenhuis in de toekomst een kleiner gebouw krijgt. Ook is nog niet duidelijk hoe het ziekenhuis verder moet zonder de Reinier Haga Groep.

Bestuursvoorzitter Jeroen van Roon van de Reinier Haga Groep (RHG), waar het LangeLand ziekenhuis samen met het HagaZiekenhuis en het Reinier de Graaf Gasthuis deel van uitmaakt, zegt dat in vakblad Zorgvisie.

Begin dit jaar werd bekend dat de samenwerking tussen het LangeLand ziekenhuis, het HagaZiekenhuis in Den Haag en het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft stopt.

De samenwerking zou de afgelopen zeven jaar te weinig hebben opgeleverd en daardoor komt een einde aan de Reinier Haga Groep dat wordt gevormd door de drie ziekenhuizen. Zij zullen zelfstandig verdergaan.

Wanneer dit precies gaat plaatsvinden is nog niet bekend, maar de kans is groot dat het LangeLand ziekenhuis een kleiner gebouw krijgt, wat mogelijk gevolgen kan hebben voor de zorg die wordt aangeboden.

De PVV maakt zich ernstige zorgen over bovengenoemde ontwikkelingen. De PVV wil dat het LangeLand ook in de toekomst dezelfde voorzieningen blijft houden zoals nu het geval is. Dus behouden van de spoedeisende hulp én de basisziekenhuiszorg. Zoetermeer heeft recht op een volwaardig ziekenhuis met alle bijbehorende faciliteiten.

Daarom willen ondergetekenden graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Deelt u de mening dat de berichtgeving, ondanks de notie dat Zoetermeer een ziekenhuis moet hebben, ronduit zorgwekkend is en kunt u nagaan hoe ‘hard’ de genoemde notie is? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Wat kan en gaat u ondernemen om ervoor te zorgen dat Zoetermeer ook in de toekomst een volwaardig ziekenhuis met alle bijbehorende faciliteiten blijft houden, mét spoedeisende hulp en volledige basisziekenhuiszorg? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) In het verlengde van vraag 2, deelt u de mening dat een mogelijk kleiner gebouw nooit mag betekenen dat er beknibbeld wordt op zorgaanbod en bent u bereid zich daar hard voor te maken? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                           P. Smitskam
PVV Zoetermeer                  PVV Zoetermeer

BRON

(*) 'LangeLand in toekomst kleiner' (AD, 6-11-2020)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...