Schriftelijke vragen “Realiseren lightrailverbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Uit een artikel van de Trouw op donderdag 3 december jl. (*) blijkt dat de provincie Zuid-Holland via de Groeiagenda Zuid-Holland de handen ineenslaat met zo'n veertig partijen, waaronder gemeentes, universiteiten en grote bedrijven. Vanuit de provincie Zuid-Holland trekt men gezamenlijk op richting het Nationaal Groeifonds, om zo met gemeenschappelijke prioriteiten en één propositie vanuit de gehele Zuidelijke Randstad te komen. Een concreet plan dat hieruit voortkomt is een nieuwe lightrail die van Leiden naar Dordrecht loopt.

De nieuw te verrijzen lightrailverbinding die langs het bestaande treinspoor moet komen, zou goed zijn voor de bouw van 170.000 woningen, wat van essentieel belang is gezien de grote woningnood waar onze samenleving mee te maken heeft.

De aanleg van meer lightrailverbindingen is wat de PVV betreft een goede zaak. De PVV is van mening dat lightrailverbindingen grote toegevoegde waarde kunnen hebben voor o.a. de bereikbaarheid van steden in Zuid-Holland, waaronder Zoetermeer. Onze prachtige stad heeft momenteel een succesvolle verbinding met Den Haag, maar er leeft al jaren de wens om ook een lightrailverbinding met Rotterdam te realiseren.

Zo viel in het Algemeen Dagblad van 14 januari 2019 (**) te lezen dat Zoetermeer de samenwerking zocht met buurgemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp om te lobbyen voor het doortrekken van de Randstadrail naar Rotterdam; bij het Rijk werd de vraag uitgezet om op de investeringsagenda het plan te zetten teneinde de huidige ZoRo-buslijn om te bouwen tot lightrail. De alliantie zou ook op zoek gaan naar marktpartijen die willen investeren in de lightrailverbinding.

Met de opening van het nieuwe station LansingerLand-Zoetermeer in mei 2019 werd de deur weer iets verder opengezet voor een lightraillijn naar Rotterdam. (***)

Wethouder Rosier liet toen optekenen dat het doortrekken van de Randstadrail nu de eerste prioriteit van het College was.

Wat de PVV betreft een belangrijke prioriteit, aangezien er een enorme groei is van steden en het aantal reizigers. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag gaf daarom begin dit jaar aan dat het nodig is om te kijken naar een lightrail van Dordrecht naar Leiden, met dwarsverbindingen naar Scheveningen en Zoetermeer. (****)

Met het oog op de recente ontwikkelingen vragen wij ons af wat de status is van de gewenste directe lightrailverbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam. Het is immers van groot belang dat Zoetermeer een directe lightrailverbinding met Rotterdam krijgt, maar Zoetermeer lijkt vooralsnog buiten de boot te vallen bij de nieuwe plannen.

Daarom willen ondergetekenden graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) De PVV vindt het een goede zaak dat er in de provincie wordt geïnvesteerd m.b.t. nieuwe lijnen, maar Zoetermeer lijkt helaas buiten de genoemde lightrailverbinding tussen Dordrecht en Leiden te vallen.

Deelt u de mening dat een lightrailverbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam nog altijd van grote toegevoegde waarde is voor de bereikbaarheid en (economische) groei van onze stad? Zo nee, waarom niet?

2) Mocht het antwoord op vraag 1 “Ja” zijn, kunt u dan aangeven hoe het precies staat met de wens om een lightrailverbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam te realiseren, kijkende naar de voorgestelde lightrailverbinding tussen Dordrecht en Leiden? Graag een gemotiveerd antwoord met o.a. informatie over alle door het College ondernomen en mogelijk in de planning staande activiteiten, ook ten aanzien van de groeiagenda, om een dergelijke lightrailverbinding te realiseren.

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                            P. Smitskam
PVV Zoetermeer                   PVV Zoetermeer

BRONNEN

(*) https://www.trouw.nl/binnenland/zuid-holland-wil-nog-harder-vooruit-en-dus-wil-de-provincie-dat-je-sneller-kunt-reizen-tussen-leiden-en-dordrecht~b28c3b3e/

(**) https://www.ad.nl/zoetermeer/drie-gemeenten-samen-in-lobby-voor-lightrail~a0e2d9b3/

(***) https://www.ad.nl/zoetermeer/station-lansingerland-zoetermeer-ov-richting-rotterdam-moet-net-zo-goed-worden-als-dat-naar-den-haag~aeb3f0a8/

(****) https://www.trouw.nl/nieuws/forenzen-kiezen-massaal-voor-lightrail-deze-groei-is-niet-voorzien~bc651b00/

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...