Schriftelijke vragen “Steun Stichting Oosterfaantje met opslag voedselpakketten”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Uit een artikel van het Zoetermeersdagblad op donderdag 24 december jl. (*) blijkt dat Stichting Oosterfaantje een extra opslagruimte zoekt voor de vele voedselkratten die deze periode worden gebracht. De stichting zet zich met voedselpakketten al jaren in voor arme gezinnen in de stad, maar komt nu vanwege een grote toename van vraag en aanbod in de knel met opslagruimte. Er is op de locatie in de wijk Noordhove bijna geen plek meer.

Gezien het feit dat Stichting Oosterfaantje een bewonderenswaardige bijdrage levert aan Zoetermeer en haar inwoners, pleit de PVV ervoor om hen te ondersteunen om zo de continuïteit van de werkzaamheden te borgen.

Daarom willen ondergetekenden graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Is het college bekend met het opslagprobleem en de nood die dit met zich mee brengt?

2) Bent u het met ons eens dat er juist in deze moeilijke crisistijd extra veel van organisaties zoals Stichting Oosterfaantje gevraagd wordt, en dat de gemeente een rol kan spelen om deze organisaties, en in dit specifieke geval Stichting Oosterfaantje, te steunen? Zo nee, waarom niet?

3) Is het college bereid om mee te denken aan een oplossing voor de problematiek die Stichting Oosterfaantje ervaart en hierover met hen in gesprek te treden? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                            P. Smitskam
PVV Zoetermeer                   PVV Zoetermeer

BRONNEN

(*) https://zoetermeersdagblad.nl/lokaal/oosterfaantje-zoekt-extra-ruimte-voor-vele-voedselkratten--/

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...