Schriftelijke vragen “Pak sterk stijgende cybercriminaliteit voortvarend aan”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Uit een bericht van het Algemeen Dagblad op maandag 4 januari 2021 (*) blijkt dat de politie tussen januari en december 2020 bijna vier keer zo veel cybercriminaliteit gerelateerde misdrijven heeft geregistreerd t.o.v. dezelfde periode in 2019. Gedacht moet dan worden aan bv. computervredebreuk en ransomware. De cijfers komen naar voren uit recent onderzoek van VPNGids.nl. (**)

In oktober 2020 waarschuwde waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker al voor de sterk toenemende cybercriminaliteit en dan met name bij het midden- en kleinbedrijf. Veel ondernemers bleken namelijk kwetsbaar te zijn voor ransomware.

De PVV vroeg in september 2020 via een set raadsvragen met de titel “Ondernemers weerbaarder maken tegen cybercrime” tevens aandacht voor deze problematiek. Onze fractie maakt zich dan ook grote zorgen over de gepresenteerde cijfers van de politie.

Daarom willen ondergetekenden graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) In uw beantwoording van vraag 1 uit de genoemde set raadsvragen beaamde u dat één op de acht ondernemers te maken krijgt met een hacker en maar liefst twee derde van de ondernemers onvoldoende is voorbereid op een cyberaanval.

Bij vraag 2 gaf u aan dat in november 2019 een bijeenkomst heeft plaatsgevonden voor MKB’ers waar aandacht is besteed aan cyberweerbaarheid.

Deelt u de mening, kijkende naar de zeer verontrustende cijfers van de politie en het waarschijnlijk verder stijgende internetverkeer door de coronacrisis, dat het van groot belang is zo snel mogelijk opnieuw een bijeenkomst te organiseren, alsmede ook op andere manieren ondernemers én burgers juist nu te wijzen op gevaren van cybercriminaliteit? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) In uw beantwoording van vraag 3 stelde u dat met name het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) de gemeente kan helpen bij het organiseren van sessies met experts en studenten waar MKB'ers op de hoogte worden gebracht van verschillende digitale gevaren en met hun vragen terecht kunnen. Het CCV zou volgens u kunnen helpen met het organiseren van een bijeenkomst, het bieden van ondersteuning bij de inhoudelijke voorbereiding van het programma en het benaderen van mogelijke sprekers. 

Kunt u aangeven wat de gemeente, alsmede het CCV en eventuele andere partners tot op heden hebben gedaan en/of nog gaan doen? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                           P. Smitskam
PVV Zoetermeer                  PVV Zoetermeer

BRONNEN

(*) https://www.ad.nl/zoetermeer/cybercrime-bijna-verviervoudigd-in-zoetermeer-br~ababe854/

(**) https://www.vpngids.nl/nieuws/cybercrime-neemt-verder-toe-tweede-coronagolf/

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...