Schriftelijke vragen “Opwaarderen NS-station Zoetermeer”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

In een artikel van indebuurt.nl op 12 februari jongstleden (*) valt te lezen dat uit de Stationsbelevingsmonitor 2020 van de NS naar voren komt dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de drie Zoetermeerse NS-stations.

Twee van de drie stations scoren goed tot behoorlijk: station Lansingerland Zoetermeer scoort een 7 of hoger bij 84 procent van de ondervraagde reizigers en bij station Zoetermeer Oost is dat percentage 64 procent.

Echter, station Zoetermeer, het hoofdstation van onze stad, doet het aanzienlijk minder goed in de ogen van reizigers. In 2019 scoorde het station slechts bij een magere 54 procent van de ondervraagde reizigers een 7 of hoger, en in 2020 daalde dit zelfs naar 50 procent. Een stad met meer dan 125.000 inwoners verdient beter.

Hoewel treinstations in eerste instantie de verantwoordelijkheid zijn van de NS, is de bedenkelijke staat van station Zoetermeer de PVV al langere tijd een doorn in het oog. Een hoofdstation moet toch gezien worden als visitekaartje van de stad. Mede vanwege het feit dat in de omgeving wordt gewerkt aan de nieuwe woonwijk De Entree, goed voor circa 4.500 woningen zou een goede waardering van het nabij gelegen station hier positief aan moeten bijdragen.

Daarom willen ondergetekenden graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Deelt u de mening, kijkende naar de scores van de stationsbelevingsmonitor voor 2019 en 2020, alsmede de realisatie van woonwijk De Entree, dat NS-station Zoetermeer beter verdient en zou moeten worden opgewaardeerd? Zo nee, waarom niet?

2) Kunt u aangeven welke activiteiten en/of onderzoeken uw College, de NS en eventuele andere relevante partners hebben ondernomen óf gaan uitvoeren om station Zoetermeer op te waarderen? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

3) Mochten er recent geen activiteiten en/of onderzoeken zijn uitgevoerd of in de planning staan, kunt u dan toelichten waarom dat het geval is en of u bereid bent zo snel mogelijk in contact te treden met de NS en eventuele andere relevante partners om de staat van station Zoetermeer te bespreken en waar mogelijk te verbeteren? Graag een gemotiveerd antwoord.

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                         P. Smitskam
PVV Zoetermeer                PVV Zoetermeer

BRON

(*) https://indebuurt.nl/zoetermeer/nieuws/verkeer/zoveel-worden-de-drie-treinstations-in-zoetermeer-gewaardeerd~96188/?utm_source=AD

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...