Schriftelijke vragen “Oplossen problematiek en inbraken Italiëlaan”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Uit een bericht van bewoners van het appartementencomplex aan de Italiëlaan komt naar voren dat de service van Woningcorporatie Mooiland al jaren te wensen overlaat. De woningcorporatie zou volgens bewoners onvoldoende in actie komen bij gebreken aan de woningen en het complex. Dit, terwijl de jaarlijkse huurstijgingen onverminderd doorgaan en men van huurders dus wel verwacht hun verplichtingen na te komen. Ook is het zo dat huurders een extra serviceabonnement dienen te nemen voor veel reparatiezaken, en dus extra moeten betalen.

Daarnaast hebben er meerdere inbraken plaatsgevonden in de kelderboxen van het complex. Meest recent was dit het geval op 31 januari 2020. De politie-eenheid Den Haag liet toen weten dat hierbij sieraden en een geldbedrag zijn gestolen. In de zomer van 2019 werd er aan de Italiëlaan ook al ingebroken in een aantal kelderboxen. Ondertussen zou woningcorporatie Mooiland weigeren om veiligheidsmaatregelen te nemen, zoals het plaatsen van camera's of (extra) beveiligingssloten. Dit tot frustratie van sommige bewoners (*).

Bewoners trekken nu opnieuw aan de bel, na eerder al te hebben gepoogd om verandering te bewerkstelligen middels communicatie met de woningcorporatie.

De PVV maakt zich zorgen om de ontvangen berichten van bewoners. Onze fractie is van mening dat de verantwoordelijkheden van de woningcorporatie jegens haar huurders voldoende moeten worden nagekomen, zowel waar het gaat om service als veiligheidsmaatregelen.

Daarom willen ondergetekenden graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Bent u bekend met de problematiek die bewoners van het appartementencomplex aan de Italiëlaan ervaren met de woningcorporatie?

2) Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat de woningcorporatie, ondanks de verscheidene verzoeken van de bewoners, weigert om maatregelen te nemen die inbraken en diefstal op z’n minst kunnen beperken zodat deze bewoners niet voortdurend hoeven te vrezen voor het ontvreemden van hun eigendommen? Zo nee, waarom niet?

3) Bewoners vrezen dat de woningcorporatie de appartementen in Zoetermeer in de nabije toekomst gaat verkopen, en dat de servicekosten van de corporatie daarom tot een minimum worden beperkt. Deelt u de mening dat de corporatie de service naar haar huurders onverminderd dient te blijven leveren en dat deze niet mag verslappen of worden verwaarloosd vanwege een mogelijk op handen zijnde verkoop van het vastgoed? Zo nee, waarom niet?

4) Bent u bereid om met bewoners en de woningcorporatie in gesprek te gaan om te inventariseren welke problemen er precies spelen, zoals de gebrekkige veiligheidsmaatregelen, en erop in te zetten deze op te lossen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                           P. Smitskam
PVV Zoetermeer                  PVV Zoetermeer

BRON

(*) https://zoetermeersdagblad.nl/112/inbraak-bij-woning-italilaan-sieraden--geld-weg/

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...