Schriftelijke vragen “Harde aanpak overlastgevende hangjongeren in het Stadshart”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

In een artikel van het Algemeen Dagblad op 22 februari 2021 (*) valt te lezen dat de Passage al weken te maken heeft met hangjongeren die voor enorme overlast zorgen, welke daar gevestigde ondernemers de nodige kopzorgen geven.

Volgens een winkelier is het een kat-en-muisspel tussen de jongeren, handhaving en de extra aanwezige beveiligers. De jongeren zouden zich opsplitsen en dan handhavers of beveiligers gaan irriteren.

Een andere ondernemer stelt dat de beveiliging is aangesproken op het luidruchtige gedrag van hangjongeren, maar dat dit nog niet tot verbetering heeft mogen leiden.

Bovenmatige overlast van hangjongeren speelt niet alleen in de Passage, maar ook bij parkeergarages in het centrum. Om problemen in de garage bij de Westwaarts Passage tegen te gaan, is bijvoorbeeld al besloten om de stillere, bovenste etages af te sluiten.

De gemeente ontving in een maand tijd al tientallen meldingen van buurtbewoners en geeft in het artikel aan dat de politie, handhavers (inclusief jeugdboa's), beveiligers, alsmede jongerenwerkers van Buurtwerk aanwezig zijn in het Stadshart en in gesprek gaan met de jongeren. Waar nodig zou handhavend worden opgetreden.

De PVV maakt zich zorgen over de enorme overlast en merkt op dat de huidige maatregelen onvoldoende zijn, kijkende naar de opgetekende ervaringen van de ondernemers in het genoemde artikel.

Onze fractie begrijpt dat de coronacrisis een zware wissel trekt op jongeren, maar dat mag geen excuus zijn om ondernemers en omwonenden het leven zuur te maken. Iedereen heeft tenslotte met dezelfde beperkende maatregelen van de overheid te maken en het mag niet zo zijn dat dit als verzachtende omstandigheid moet worden gezien voor het gedrag van deze groep jongeren. 

Daarom willen ondergetekenden graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Deelt u de mening, dat de huidige maatregelen onvoldoende helpen en dat een andere, meer repressieve aanpak van de overlastgevende hangjongeren noodzakelijk is om de rust te doen wederkeren in de genoemde gebieden? Zo ja, wat kunnen gedupeerde ondernemers en inwoners op korte termijn van u en relevante partners verwachten? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Deelt u de mening dat het niet nodig zou mogen zijn dat etages van parkeergarages worden afgesloten om overlastgevende jongeren te weren, waardoor bewoners en bezoekers mogelijk benadeeld worden? Zo ja, bent u ook bereid een meer repressieve aanpak toe te passen richting betreffende jongeren en met relevante partners alles in het werk te stellen om parkeergarages niet (gedeeltelijk) te hoeven sluiten? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                         P. Smitskam
PVV Zoetermeer                PVV Zoetermeer

BRON:

https://www.ad.nl/zoetermeer/hangjongeren-terroriseren-zoetermeerse-passage-kat-en-muisspel-tussen-jongeren-en-handhaving~ae0856d3/

 

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...