Schriftelijke vragen “Stevige aanpak diefstalgolf e-bikes”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

In een artikel van het Algemeen Dagblad (*) valt te lezen dat het aantal aangiftes inzake gestolen e-bikes in de gemeente Zoetermeer maar liefst is verdrievoudigd; in het eerste halfjaar van 2021 zijn 67 e-bikes gestolen en hoewel er ook landelijk een stijgende trend zichtbaar is, springt Zoetermeer er bovenuit.

De populariteit van de e-bike onder dieven is volgens Jos de Jong van de Fietsersbond Den Haag te verklaren door het feit dat e-bikes ongeveer twee keer zo duur zijn als een gewone fiets. Bovendien kan uit het artikel worden opgemaakt dat door o.a. de corona-crisis steeds meer mensen zijn gaan fietsen, waardoor het aantal e-bikes op de Nederlandse wegen stijgt.

De PVV maakt zich zorgen over de groeiende diefstalgolf van e-bikes en vindt het ronduit pijnlijk dat onze gemeente er landelijk bovenuit springt. Zo wil je als gemeente niet bekend staan.

Daarom willen ondergetekenden graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Deelt u de mening dat de in het betreffende artikel genoemde cijfers voor onze gemeente zorgwekkend zijn?

2) Wat doet de gemeente momenteel (of staat in de planning), al dan niet met partners om de diefstal van e-bikes zoveel mogelijk tegen te gaan? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details, waarbij u o.a. aangeeft wat er precies aan ‘preventie’ en ‘voorlichting’ wordt gedaan en/of in de planning staat.

3) Deelt u de mening dat de genoemde cijfers het noodzakelijk maken om (eventueel met partners) te kijken naar aanvullende maatregelen of intensivering van bestaande maatregelen? Zo ja, kunt u dan aangeven waarop (extra) wordt ingezet en zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                            P. Smitskam
PVV Zoetermeer                   PVV Zoetermeer

BRON
(*) "E-bikes zijn hier heel geliefd bij 't dievenvolk" (AD, 20-7-2021)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...