PVV wil geen AZC in Zoetermeer!

De gemeente Zoetermeer heeft vanuit het Rijk en COA een verzoek ontvangen om per direct extra opvang en huisvesting te realiseren voor asielzoekers en vergunninghouders. Het Rijksvastgoedbedrijf en het COA hebben de Penitentiaire Inrichting (PI) beoordeeld als kansrijke locatie. Wat de PVV betreft komt er absoluut geen AZC in Zoetermeer.

De PVV wil snel een debat, waar we voorstellen in zullen dienen om de verzoekende partijen mede te delen dat de gemeente Zoetermeer geen bestuursovereenkomst voor een AZC zal sluiten. Tevens willen we dat de gemeente op geen enkele wijze medewerking verleent aan het opzetten van een AZC in Zoetermeer.

Het AZC in het nabije Rijswijk is de afgelopen jaren veelvuldig negatief in het nieuw geweest vanwege misdrijven en overtredingen gepleegd door bewoners van het AZC. Ook elders gaan AZC's regelmatig gepaard gaan met ernstige overlast en onveiligheid. 

Zo gaat het azc in Overloon volgend jaar definitief dicht, volgens alle politieke partijen in de gemeente Boxmeer is door bedreigingen, geweldsincidenten en andere overlast het draagvlak helemaal verdwenen. Pas toen duidelijk werd dat sluiting dreigde, kwam het COA in actie tegen overlast. We dienen onze Zoetermeerse inwoners tegen dergelijke onveilige situaties te beschermen.

Daarnaast heeft Zoetermeer al een groot aantal statushouders dat ieder jaar gehuisvest wordt, terwijl het woningtekort immens is. Naast het enorme woningtekort, staat ook onze verzorgingsstaat onder enorme druk, en kunnen we nog meer ongecontroleerde immigratie simpelweg niet aan, dat wordt onbetaalbaar. De situatie is onhoudbaar, laat staan dat we nóg meer opvang op gang brengen. Het is hoog tijd om bij het Rijk te pleiten voor immigratiebeperking.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...