Schriftelijke vragen “Maak meer werk van veiligheid winkelcentrum Seghwaert”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

In een artikel van het Algemeen Dagblad (*) valt te lezen dat winkeliers in winkelcentrum Seghwaert geschokt hebben gereageerd op een overval op de Albert Heijn op 3 november jl. Ze zouden er slecht door slapen en voor herhaling vrezen.

Het is namelijk niet het eerste ernstige incident in het winkelcentrum; uit het artikel komt naar voren dat dezelfde Albert Heijn ook in december 2019 is beroofd en langer geleden werd de snackbar in het winkelcentrum met een vuurwapen overvallen, door twee minderjarige jongens.

Veelgehoorde klacht is dat het een onveilige omgeving is, vanwege het gesloten karakter van het winkelcentrum. Volgens een onderneemster zou al tien jaar worden gesproken over plannen om het winkelcentrum onder handen te nemen, maar er is geen geld om het winkelcentrum op de schop te gooien en de winkels naar buiten toe te plaatsen.

Ondanks dat de politie heeft aangekondigd dat wijkagenten in gesprek gaan met omwonenden en winkeliers in het winkelcentrum, alsmede dat het winkelgebied wordt meegenomen in surveillancerondes, maakt de PVV zich zorgen over de staat van het winkelcentrum inzake veiligheid.

Daarom willen ondergetekenden graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Kunt u aangeven wanneer u voor het eerst te horen kreeg dat winkeliers in het genoemde winkelcentrum zich vaak onveilig voelen en wat u tot op heden heeft gedaan om de veiligheid en leefbaarheid in het winkelgebied te verbeteren? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

2) Klopt het dat er al tien jaar wordt gesproken over eventuele plannen om het winkelcentrum onder handen te nemen? Zo ja, wat is er met deze plannen (of onderdelen daarvan) gedaan en mocht er helemaal niets zijn gedaan, kunt u dan zo gedetailleerd mogelijk aangeven waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.
 
3) Wat mogen de winkeliers van u op korte termijn verwachten om een steentje bij te dragen aan een veiliger winkelgebied? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                           P. Smitskam
PVV Zoetermeer                  PVV Zoetermeer

BRON
(*) "Slecht slapen na overval super in winkelcentrum" (AD, 5-11-2021)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...