Bereikbaarheid

Het verbeteren van de bereikbaarheid van Zoetermeer is een van de grote opgaven waar Zoetermeer de komende jaren invulling aan moet geven. De PVV zet sterk in op bereikbaarheid, zowel de auto, de fiets als het openbaar vervoer.

Het is van groot belang dat de randstadrail goed blijft functioneren zowel binnen en buiten Zoetermeer. De gemeente dient te kijken naar verbetering van het huidige netwerk en het doortrekken hiervan. Lightrailverbindingen zijn zeer succesvol en worden positief ervaren door de inwoners van Zoetermeer. De PVV ziet een toekomst voor zich waar ook delen van het busvervoer vervangen worden door lightrailnetwerken om optimaal te kunnen presteren. De PVV staat voor meer directe verbindingen van stad naar stad; Zo willen wij een directe lightrail verbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam. Ook de NS stations in Zoetermeer dienen met de tijd mee te gaan, de stations zijn momenteel erg verouderd en benutten niet de volledige potentie die zij hebben. Dit vraagt om nieuwe ontwikkelingen in en rond de NS stations. Ook zet de PVV Zoetermeer in op een goede doorstroming van het verkeer op de wegen, opstopppingen moeten worden voorkomen en knelpunten moeten worden aangepakt. De PVV staat dan ook positief tegenover meer investeringen in onze infrastructuur. Ook het fietsverkeer moet in Zoetermeer goed geregeld zijn; veiligheid staat centraal. De bewaakte fietsenstallingen worden als zeer positief ervaren en moeten worden behouden. Bij al deze ontwikkelingen dient veiligheid voorop te staan en dient de gemeente in gesprek te gaan met de wijkbewoners om te bepalen waar onveilige situaties zich voor doen. In samenspraak met de wijkbewoners en verschillende instanties kan de gemeente zorg dragen voor een veilige verkeerssituatie.  

DE PVV ZOETERMEER Wil:

  • Inzetten op bereikbaarheid; Veiligheid voorop.
  • Verbeteren van het huidige OV-netwerk en het doortrekken hiervan.
  • Meer directe OV-verbindingen van stad naar stad, wij zijn voor een directe lightrailverbinding met Rotterdam.
  • Nieuwe ontwikkelingen in en rond de inmiddels verouderde NS stations, begin met het benutten van de volledige potentie.
  • Goede doorstroming van het verkeer op de wegen, aanpakken knelpunten.
  • Meer investeringen in onze infrastructuur.
  • Behouden bewaakte fietsenstallingen. 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...