Economie

Zoetermeer staat de komende jaren voor een aantal grote opgaven. Zoetermeer dient voldoende betaalbare woningen te bouwen, haar economische kracht te versterken en haar bereikbaarheid te verstevigen. De PVV Zoetermeer is van mening dat een goede economie van uiterst belang is om de welvaart van onze burgers te waarborgen. Florerende bedrijvigheid, een actieve beroepsbevolking, en kwalitatief hoogwaardig onderwijs. De PVV zet in op bovengenoemde opgaven om Zoetermeer ook in de toekomst te kunnen laten concurreren. Koester onze ondernemers en jaag deze niet weg, kijk waar mogelijkheden en kansen liggen om startende ondernemers op weg te helpen in Zoetermeer. De PVV is voor verbetering en uitbreiding van het OV netwerk, zoals bijvoorbeeld een lightrail verbinding met Rotterdam. Ook willen wij voldoende parkeerplaatsen én goede parkeertarieven zodat het Stadshart aantrekkelijk blijft voor mensen uit Zoetermeer en daarbuiten. De PVV zet op al deze opgaven in met de welvaart van onze burgers in het oog, want juist zij moeten er van profiteren. 

DE PVV ZOETERMEER STAAT VOOR:

  • Een sterke economie met als uitgangspunt welvaart voor onze inwoners.
  • De bouw van voldoende betaalbare woningen.
  • Het verstevigen van de bereikbaarheid van onze stad, zowel OV als wegen. 
  • Voldoende parkeerplaatsen in het centrum en in de wijken.
  • Ondernemers koesteren en betere mogelijkheden scheppen voor startende ondernemers.
  • Een eerlijke verdeling van onze woningvoorraad, dus geen voorrang voor statushouders.
  • Vergunningprocedures moeten worden vereenvoudigd en vergunningaanvragen sneller afgewikkeld.
  • Wij zijn voor een rail verbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...