Economie

Zoetermeer staat de komende jaren voor een aantal grote opgaven; Zoetermeer dient bereikbaarder te worden, Zoetermeer dient haar agglomeratiekracht te versterken en Zoetermeer dient voldoende woningen in haar bestand te hebben om onze inwoners een plek te kunnen bieden. De PVV Zoetermeer is van mening dat een goede economie van uiterst belang is om de welvaart van onze burgers te waarborgen. Een goede economie is niet alleen sterke bedrijvigheid, maar uit zich ook in het ‘leefplezier’ dat onze inwoners ervaren.

De PVV zet sterk in op bovengenoemde opgaven om Zoetermeer ook in de toekomst te kunnen laten concurreren. Koester onze ondernemers en jaag deze niet weg, kijk waar mogelijkheden en kansen liggen om startende ondernemers op weg te helpen in Zoetermeer. De PVV is voor verbetering en uitbreiding van het OV netwerk. De PVV Zoetermeer wil meer directe OV verbindingen van stad naar stad, zoals bijvoorbeeld een lightrail verbinding met Rotterdam. De PVV is tegen het verhogen van parkeertarieven, zodat het Stadshart aantrekkelijk blijft voor mensen uit Zoetermeer en daarbuiten. In onze wijken ervaren veel inwoners parkeerproblematiek, de PVV wil deze parkeerproblematiek aanpakken door genoeg parkeer mogelijkheden te bieden in de binnenstad én onze wijken. Het huidige college van VVD, LHN, D66, CDA en GroenLinks pleit voor het verlagen van parkeernormen naar slechts een halve parkeerplek per woning! Dat is wat ons betreft onacceptabel! Ook staat de PVV voor een eerlijke woningmarkt; Geen voorrang voor statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen, de wachtlijsten voor onze eigen burgers die hier jarenlang bijdragen zijn al lang genoeg. Wij zijn voor de bouw van meer écht betaalbare middenklasse woningen om doorstroom te versnellen, maar zetten ook in op de bouw van meer sociale huurwoningen. De PVV Zoetermeer zet op al deze opgaven in met de welvaart van onze burgers in het oog, want wat is een goede economie immers waard als onze inwoners er zelf niets van merken?

DE PVV ZOETERMEER STAAT VOOR:

  • Een sterke economie met als uitgangspunt welvaart voor onze inwoners.
  • Het bestaande tekort aan parkeerplaatsen moet worden aangepakt.
  • Ook bij nieuwe projecten een gezonde parkeernorm hanteren om parkeerproblematiek te voorkomen. 
  • Ondernemers koesteren en betere mogelijkheden scheppen voor startende ondernemers.
  • Écht betaalbare middenklasse woningen maar ook de vraag om sociale huur beantwoorden. 
  • Een eerlijke verdeling van onze woningvoorraad, dus geen voorrang voor statushouders.
  • Vergunningprocedures moeten worden vereenvoudigd en vergunningaanvragen sneller afgewikkeld.
  • De controle op de verstrekte subsidies moet worden aangescherpt.
  • Inzetten op bereikbaarheid; wij zijn voor een rail verbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...