Economie

De PVV staat voor een economisch sterk Zoetermeer. Wij zijn van mening dat een goede economie van uiterst belang is voor een gezonde stad en om de welvaart van onze burgers te waarborgen. Wij zetten daarom in op florerende bedrijvigheid, een actieve beroepsbevolking, en hoogwaardig onderwijs. Wij willen meer kansen creĆ«ren voor onze ondernemers en hen de ruimte geven om te ondernemen. Regelzucht zoals bij het uitstallingenverbod het geval was dient te worden tegengegaan. Koester onze ondernemers en jaag deze niet weg, kijk waar mogelijkheden en kansen liggen om startende ondernemers op weg te helpen in Zoetermeer.

Het is belangrijk dat we onze ondernemers steunen, zeker nu. De coronacrisis en maatregelen hebben immers een enorme impact. Werknemers moeten vrezen voor hun baan of zijn die al kwijtgeraakt. Hardwerkende ondernemers moesten hun winkel of restaurant van de ene op de andere dag sluiten. Het is van het grootste belang om onze ondernemers uit de coronacrisis en de nasleep ervan te helpen.

Om de Zoetermeerse ondernemers te ondersteunen is het ook van belang dat er aandacht wordt geschonken aan de uitstraling van winkels en gebouwen in het Stadshart. De PVV zal zich sterk maken naar vastgoedeigenaren om hen op hun verantwoordelijkheden te wijzen waar het gaat om onderhoud van hun vastgoed.

DE PVV ZOETERMEER STAAT VOOR:

  • Een sterke economie met als uitgangspunt welvaart voor onze inwoners.
  • Ondernemers de ruimte geven om te ondernemen en regelzucht vermijden.
  • Ondernemers koesteren en betere mogelijkheden scheppen voor startende ondernemers.
  • Vergunningprocedures moeten worden vereenvoudigd en vergunningaanvragen sneller afgewikkeld.
  • Onze ondernemers steunen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. 
  • Het verbeteren van de bereikbaarheid van onze stad; tenslotte is een goede bereikbaarheid van belang voor het bevorderen van de economie in onze stad.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...