Financiën

De PVV staat voor een financieel gezonde stad. Wij zijn van mening dat er altijd een adequaat rekenplan ten grondslag moet liggen aan projecten en dat de risico’s voor budgetoverschrijding moet worden tegengegaan door degelijke afspraken te maken met alle betrokken partijen; risico’s moeten zo min mogelijk bij de gemeente (en dus uiteindelijk bij de burger) liggen. De PVV wil ook dat er gekeken wordt naar de personele bezetting binnen het ambtelijke apparaat en dat dure inhuur waar mogelijk dient te worden beperkt.

Daarnaast zijn wij van mening dat de hondenbelasting niet meer van deze tijd is. We willen de hondenbelasting graag afschaffen. De opbrengsten uit deze belasting worden immers geenszins in lijn met het doel van de belasting uitgegeven. Ook dienen we als stad niet op te draaien voor zeer kostbare klimaatambities. De PVV pleit voor realisme en rendabiliteit.

DE PVV ZOETERMEER STAAT VOOR:

  • Een financieel gezonde stad.
  • Risico's van grote projecten beperken door degelijke afspraken te maken met alle betrokken partijen.
  • Dure inhuur van externen beperken.
  • Hondenbelasting afschaffen.
  • Tegengaan inefficiënte uitgaven klimaatbeleid.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...