PVV: Blij dat er geen windturbines komen

De gemeenteraad heeft een motie van de PVV aangenomen die verzoekt géén medewerking te verlenen aan een groot zoekgebied voor windenergie in Zoetermeer.

Op 19 mei jl. lag de RES 1.0 Rotterdam Den Haag voor in de gemeenteraad. Op pagina 49 van de RES 1.0 staat een kaart met de zoekgebieden voor 2030 voor de RES-regio Rotterdam Den Haag, waarop schrikwekkend genoeg het gehele deel van de A12 dat op Zoetermeers grondgebied ligt, is aangemerkt als gebied voor verder onderzoek zon en/of wind. Dit ondanks het feit dat de gemeenteraad zich meermaals heeft uitgesproken tegen windturbines in of nabij woon- en natuurgebieden.

Windturbines of zoekgebieden daarvoor, in of nabij woon- en natuurgebieden vindt de PVV-fractie in Zoetermeer onacceptabel. Zonder ingrijpen van de gemeenteraad, zou er verder onderzoek zijn gekomen naar windturbines dwars door Zoetermeer. Dat zou zeer onwenselijk zijn, gezien windturbines voor omwonenden forse overlast veroorzaken, het landschap ontsieren en schade toebrengen aan de natuur. Om nog maar niet te spreken over de hoge kosten en inefficiëntie.

Fractievoorzitter Jeremy Mooiman: “Met het aannemen van de PVV-motie beschermen we de leefomgeving van onze inwoners. Het is belangrijk dat Zoetermeer een fijne plek blijft om te wonen, werken en recreëren, zonder overlast van windturbines. De politiek is duidelijk; er komen géén windturbines in Zoetermeer. Ook niet via de RES. De PVV zal hier scherp op blijven toe zien.”

BRON:

https://zoetermeer.nieuws.nl/politiek/35001/pvv-blij-dat-er-geen-windturbines-komen/

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...