Amendement - Veiligheid is een prioriteit, niet op bezuinigen

5/11/2018

 De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 5 en 12 november 2018,

Constaterende dat:

  • Door de tekorten in de begroting van de gemeente Zoetermeer het college genoodzaakt is om op thema’s te bezuinigen;

Overwegende dat:

  • Het niet verstandig is om € 268.000 te bezuinigen op team handhaving juist terwijl er zorgen zijn omtrent de veiligheid in Zoetermeer en er behoefte is aan uitbreiding van team handhaving;
  • Het niet strookt met de ambities van het college om op veiligheid te bezuinigen en te streven naar lagere rapportcijfers veiligheid dan voorheen zijn behaald;

Verzoekt het college:

  • Om bij punt 1B van het raadsvoorstel het volgende toe te voegen; De bezuinigingen op team handhaving van € 268.000 terug te draaien en te dekken uit bezuinigingen op de pot vergunninghouders van € 500.000;

En gaan over tot de orde van de dag!

  1. Jeremy Mooiman (PVV)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...