Motie - Een officiële koers, dierenwelzijnsbeleid Zoetermeer.

5/11/2018

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 5 en 12 november 2018,

Constaterende dat:

 • De gemeente Zoetermeer de wettelijk verplichte taken aangaande dierenwelzijn uitvoert;
 • De wettelijke taken beperkt zijn en er voor de gemeente Zoetermeer ruimte is om meer aan dierenwelzijn te doen;
 • Zoetermeer geen eigen dierenwelzijnsbeleid kent;

Overwegende dat:

 • Verschillende grote en kleine gemeenten in het land méér doen aan dierenwelzijn dan wettelijk verplicht (vastleggen beleid, opvang, communicatie en educatie);
 • Ook in de gemeente Zoetermeer kansen liggen om meer te doen aan dierenwelzijn, en dat de gemeente Zoetermeer het streven heeft om een gemeente te zijn waar alle inwoners goed behandeld worden, inclusief dieren;
 • Er voor de gemeente een taak ligt wat betreft mensen bewust(er) maken van dierenwelzijn en diervriendelijkheid;

Verzoekt het college:

 • Om in overleg met de bij dit onderwerp betrokken organisaties en partners te komen tot een analyse van wensen en mogelijkheden voor een positieve en werkbare bijdrage aan dierenwelzijn in Zoetermeer;
 • Om op basis van eigen overwegingen en die van de betrokken partners te komen tot een officieel dierenwelzijnsbeleid van Zoetermeer en deze uit te werken in een Nota Dierenwelzijn;
 • Om vóór 1 juni 2019 de raad een voorstel ter bespreking voor te leggen waarin sprake is van een volwaardig dierenwelzijnsbeleid in Zoetermeer;
 • Dierenwelzijn te benoemen binnen de portefeuilleverdeling van het college en deze onder te brengen bij één van de portefeuillehouders;
 • De kosten te dekken uit het potje van de raad;

En gaan over tot de orde van de dag!

 1. Jeremy Mooiman (PVV)
 2. Ivan Beij (SP) 
 3. Margot Kraneveldt (PvdA) 
 4. Hanneke Wortel (LHN) (teruggetrokken maar steun bij voorjaarsdebat)
 5. Esmael Zamani (D66) (teruggetrokken maar steun bij voorjaarsdebat)
 6. Wim Blansjaar (PDvZ)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...