Amendement - Een gezonde norm voor de Entree

18/2/2019

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 18 februari 2019,

Besluit

In het Raadsvoorstel 0637384151 ‘Masterplan en Gebiedsontwikkelingsplan 2019 De Entree’

Aan besluit 2 het volgende punt toe te voegen:

Voldoende parkeermogelijkheden: Bij het ontwikkelen van woningen een parkeernorm van tenminste 1-1,3 te hanteren.

Toelichting:

Om ervoor te zorgen dat Zoetermeer aantrekkelijk blijft voor de genoemde doelgroepen dienen er genoeg parkeermogelijkheden te zijn.

En gaan over tot de orde van de dag!

  1. Jeremy Mooiman (PVV)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...