Motie - Eerlijke huisvesting, geen voorrang statushouders, ook niet bij Entree.

18/2/2019

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 18 februari 2019,

Constaterende dat:

  • De gemeente Zoetermeer bij de toewijzing van woningen nog steeds voorrang verleent aan statushouders;
  • Het al een tijd niet meer verplicht is vanuit het rijk om statushouders voorrang te verlenen.

Overwegende dat:

  • Een eerlijke verdeling bij de toewijzing van woningen recht doet aan de inwoners van Zoetermeer;
  • Zoetermeer een tekort kent aan woningen voor jongeren, starters en ouderen;
  • Er voornamelijk voor deze doelgroepen woningen worden gerealiseerd in de Entree;
  • Deze doelgroepen buiten de boot kunnen vallen door de huisvesting van statushouders;
  • De wachtlijsten voor woningen lang zijn en oplopen tot vele jaren.

Verzoekt het college:

  • Het beleid te maken dat statushouders niet langer voorrang krijgen bij het toewijzen van woningen, en hierover in gesprek te treden met verschillende instanties die betrokken zijn bij de huisvesting in Zoetermeer, om zo een eerlijkere verdeling van de woningvoorraad te bewerkstelligen.

En gaan over tot de orde van de dag!

  1. Jeremy Mooiman (PVV)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...