Amendement - Behoefte aan parkeerplek

15/7/2019

 De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 15 juli 2019,

Besluit

In het Raadsvoorstel 0637452729 ‘Vaststelling Nota van uitgangspunten Markt 10 en omgeving (inclusief parkeergarage) en schetsontwerp Centraal Park’

Aan de besluiten het volgende punt toe te voegen:

Voldoende parkeermogelijkheid: Bij het ontwikkelen van woningen een parkeernorm van tenminste 1,3 te hanteren.

Toelichting:

Om ervoor te zorgen dat de reeds bestaande hoge parkeerdruk in Zoetermeer niet verder toeneemt, dient er voldoende parkeermogelijkheid te zijn.

En gaan over tot de orde van de dag!

  1. Jeremy Mooiman (PVV)
  2. Peter Smitskam (PVV)
  3. Wim Blansjaar (PDvZ)
  4. Ivan Beij (SP)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...