Motie - Handen af van kindervriend Zwarte Piet!

 14/10/2019

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 14 oktober 2019,

Constaterende dat:

  • De gemeente Zoetermeer afziet van Zwarte Piet bij de aankomende intocht van Sinterklaas;

Overwegende dat:

  • Het sinterklaasfeest, waarbij Zwarte Piet een prominente rol speelt, een prachtige Nederlandse traditie is;
  • Zwarte Piet als grote kindervriend een onmisbare rol heeft bij ons prachtige sinterklaasfeest;
  • Het juist in een veranderende wereld belangrijk is dat er symbolen en gebruiken blijven bestaan waaraan Nederlanders hun identiteit ontlenen en die bijdragen aan gemeenschapszin;

Verzoekt het college:

  • Om zich hard te maken voor onze tradities, en om deze te behouden, te beschermen en te koesteren;
  • Er zorg voor te dragen dat er bij de Sinterklaas intocht bruine en zwarte pieten aanwezig zijn én om de onvoorwaardelijke steun uit te spreken voor bruine en zwarte pieten bij toekomstige intochten van Sinterklaas;

En gaan over tot de orde van de dag!

  1. Jeremy Mooiman (PVV)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...