Motie - Statement richting Rijk inzake schadelijke gevolgen stikstofhype

4/11/2019

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 4 november 2019,

Constaterende dat:

  • Door een uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 stikstof ineens de aartsvijand is van natuur;
  • Uit cijfers van het RIVM en het CBS blijkt dat de emissies van stikstofoxiden en ammoniak al decennia fors dalen en dat in omringende landen veel hogere uitstootwaarden worden gehanteerd;
  • Uit onderzoek van het Economisch Instituut van de Bouw (EIB) naar voren komt dat door de stikstofuitspraak de komende jaren in Nederland 10.000 minder huizen worden gebouwd, wat niet alleen rampzalig is voor de bouwsector, maar ook voor de vele woningzoekenden die een toekomst willen opbouwen;
  • Er in Zoetermeer een woningbouwopgave ligt om 10.000 woningen te realiseren met een zoekopgave tot 16.000 woningen;
  • Uit onderzoek van ABN Amro naar voren komt dat de gehele economie een harde dreun krijgt door de stikstofuitspraak, aangezien niet alleen de boeren en de bouwsector, maar ook de binnenvaart en vele andere sectoren zwaar getroffen worden;

Overwegende dat:

  • Het volstrekt onacceptabel is dat de Zoetermeerse economie en woningbouwopgave door een stikstofhype onder druk komen te staan, met alle sociaaleconomische gevolgen van dien;
  • Het college de taak heeft alles op alles te zetten om te bewerkstelligen dat alle sectoren in onze gemeente zonder problemen kunnen blijven opereren en de Zoetermeerse economie niet getroffen wordt door deze stikstofhype;

Verzoekt het college:

  • Richting het Rijk aan te geven dat de stikstofcrisis zwaar wordt overschat en het volstrekt onacceptabel is dat daardoor essentiĆ«le zaken, zoals huisvesting en werkgelegenheid in gevaar komen;
  • Het Rijk op te roepen zo snel mogelijk tot oplossingen te komen waardoor alle sectoren gevrijwaard blijven van negatieve effecten;

En gaan over tot de orde van de dag!

  1. Jeremy Mooiman (PVV)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...