Motie - Huishoudens met financiële problemen via werk schulden laten aflossen

4/11/2019

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 4 november 2019,

Constaterende dat:

  • Het huidige verdienmodel van de meeste deurwaarders gericht is op zoveel mogelijk geld innen;
  • Kwetsbare huishoudens met schulden daardoor nog dieper in de financiële problemen kunnen komen, zonder een echte mogelijkheid te krijgen om hun situatie te verbeteren;
  • De gemeente Zoetermeer inzake schuldhulpverlening inzet op preventie.

Overwegende dat:

  • Preventieve schuldhulpverlening niet altijd kan voorkomen dat huishoudens met schulden nog verder in de financiële problemen komen;
  • De gemeente met deurwaarders afspraken zou kunnen maken om huishoudens met schulden werk aan te bieden, waarbij ieder gewerkt uur in mindering wordt gebracht op de schuld;
  • Er tal van werkzaamheden zijn te bedenken die veel tijd kosten, nu niet of te weinig gedaan worden en een positieve bijdrage leveren aan het woon- en leefklimaat in Zoetermeer;
  • Huishoudens met schulden door deze structurele oplossing weer een toekomstperspectief krijgen;
  • Huishoudens die uit de financiële problemen komen minder gebruik maken van gemeentelijke regelingen, wat resulteert in lagere kosten voor de gemeente Zoetermeer;

Verzoekt het college:

  • Zo snel mogelijk met deurwaarders (en eventueel andere gemeenten) mogelijkheden te onderzoeken om een pilot van een jaar op te zetten waarin huishoudens met financiële problemen werk krijgen aangeboden, zodat schulden kunnen worden afbetaald.

En gaan over tot de orde van de dag!

  1. Jeremy Mooiman (PVV)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...