Motie - Intensiveren aanpak daklozen, een plek voor de winter

4/11/2019

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 4 november 2019,

Constaterende dat:

 • Zoetermeer 187 dak- en thuislozen heeft en voor 94 daarvan geen slaapplek is;
 • De gemeente Den Haag heeft aangegeven hulp nodig te hebben bij de opvang van daklozen, aangezien Den Haag de toestroom van het aantal daklozen, waaronder Zoetermeerders, niet meer aankan;
 • De winter er aan zit te komen en dit een nog onwenselijkere situatie voor daklozen oplevert als zij op straat moeten verblijven;

Overwegende dat:

 • De gemeente Zoetermeer een morele plicht heeft om onze daklozen gedurende de wintermaanden op te vangen om gevaarlijke situaties te voorkomen;
 • De gemeente Zoetermeer heeft aangegeven in het voorjaar op zoek te gaan naar een oplossing maar dat dit voor de acute problematiek te laat komt;

Verzoekt het college:

 • Zich in te spannen om alle Zoetermeerse daklozen gedurende de komende winterperiode onderdak te bieden;

En gaan over tot de orde van de dag!

 1. Jeremy Mooiman (PVV)
 2. Margot Kraneveldt (PvdA)
 3. Arco Weening (CU-SGP)
 4. Ivan Beij (SP)
 5. Ineke van den Berg (FvdB)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...