Motie - Soepelere bouwregels

4/11/2019

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 4 november 2019,

Constaterende dat:

  • Er in de gemeente Zoetermeer een grote woningnood heerst en daarom enorme behoefte is aan de bouw van nieuwe betaalbare woningen;
  • Er een woningbouwopgave ligt om 10.000 woningen te realiseren met een zoekopgave tot 16.000 woningen;
  • Deze woningbouwopgave door allerlei factoren onder druk staat;
  • Het voor marktpartijen bij kleine bouwlocaties een flinke investering is om mee te kunnen doen aan een tender;

Overwegende dat:

  • De gemeente Rotterdam bouwregels heeft versoepeld om haar woningbouwopgave te realiseren, door de grens van het aantal woningen bij projecten die makkelijker vergund kunnen worden te vervijfvoudigen, de mogelijkheid om enkelvoudig te vergunnen te verruimen en door ruimte te bieden aan bedrijven om buiten aanbestedingen om bouwplannen in te kunnen dienen (’unsolicited proposals’);
  • Dergelijke versoepelingen van de bouwregels ook een positief effect kunnen hebben op de realisatie van de woningbouwopgave in de gemeente Zoetermeer;
  • Nieuwe bouwplannen die voortkomen uit soepelere regelgeving verantwoord worden richting de Raad;

Verzoekt het college:

  • Op korte termijn mogelijkheden te onderzoeken om bouwregels te versoepelen voor de realisatie van de woningbouwopgave;

En gaan over tot de orde van de dag!

  1. Jeremy Mooiman (PVV)
  2. Rob Duiven (VVD)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...