Motie - Geen windturbines in het Westerpark, nu niet, nooit.

17/2/2020

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 17 februari 2020,

Constaterende dat:

 • Er geen gemeentelijk beleid of standpunt bestaat waardoor de realisatie van windturbines in het Westerpark wordt uitgesloten;
 • Het Westerpark een thuis bied aan sportvelden, een golfbaan, een bowlingbaan, een speeltuin, picknickvelden en ruiterpaden. Afgewisseld met bosgebieden, bloemrijke graslanden, prachtige houtsingels, de Natuurtuin en eilandjes in slingerende waterpartijen met wuivende rietkragen.
 • Een groot deel van het Westerpark de status 'natuurstergebied' heeft, bedoeld is voor natuurrecreatie, en dat het park één van de groene schakels is die Midden Delfland met het Groene Hart verbindt;

Overwegende dat:

 • Er een zoektocht gaande is naar locaties om windturbines te realiseren;
 • In een eerdere zoektocht het Balijbos werd aangewezen als mogelijke locatie voor windturbines, waarna al snel bleek dat er géén draagvlak was voor het realiseren van windturbines in het Balijbos;
 • Windturbines het landschap ontsieren en het realiseren van windturbines, afhankelijk van het gebied, schade aan kan brengen aan de natuur;
 • Het prachtige Westerpark met al haar kwaliteiten behouden dient te worden als plek voor natuurrecreatie, natuurbeleving, sportieve recreatie, en voor educatie;
 • Het ook zonder concrete plannen voor realisatie van windturbines duidelijk moet zijn dat het westerpark gevrijwaard dient te blijven van windturbines;

Verzoekt het college:

 • Het standpunt in te nemen dat windturbines in het Westerpark onwenselijk zijn;
 • De eventuele toekomstige realisatie van windturbines in het Westerpark (en het verzoek daartoe) nu en in de toekomst tegen te gaan;

En gaan over tot de orde van de dag!

 1. Jeremy Mooiman (PVV)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...