Motie - Geen windturbines in het Balijbos, nu niet, nooit.

17/2/2020

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 17 februari 2020,

Constaterende dat:

  • In de toelichting op raadsvoorstel ‘’Actualisatie Programma Duurzaam & Groen Zoetermeer’’ (datum print: vrijdag 24 januari 2020 ) wordt aangegeven dat bij het initiatief voor de realisatie van windturbines in het Balijbos beperkt draagvlak bleek.
  • Deze locatie niet wordt uitgesloten in het voorliggende raadsvoorstel of door ander gemeentelijk beleid;

Overwegende dat:

  • Er onder omwonenden en gebruikers van het Balijbos géén draagvlak is voor de realisatie van windturbines in het Balijbos;
  • Er in 2016 unaniem een motie is aangenomen die opriep richting Staatsbosbeheer zorgen uit te spreken over de mogelijke gevolgen voor omwonenden in Zoetermeer en gebruikers van het Balijbos, met de overweging dat ‘’het rechtstreeks benaderen van Staatsbosbeheer er inderdaad toe kan bijdragen dat uiteindelijk afgezien wordt van locatie 45’’;
  • Provinciale Staten van Zuid-Holland zich 8 februari 2017 unaniem hebben uitgesproken tegen de realisatie van windturbines in het Balijbos;

Verzoekt het college:

  • De realisatie van windturbines in het Balijbos (en het verzoek daartoe) nu en in de toekomst tegen te gaan;
  • Het standpunt in te nemen dat windturbines in het Balijbos onwenselijk zijn;

En gaan over tot de orde van de dag!

  1. Jeremy Mooiman (PVV)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...