Motie - Aanpakken illegale afvaldumpingen

22/6/2020

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 22 juni 2020,

Constaterende dat:

 • Het dumpen van illegaal afval, zoals huisvuil, metalen, stenen, meubelstukken en andere zaken die niet thuishoren op straat in toenemende mate worden aangetroffen op plekken in de stad waar deze niet thuishoren;
 • Dat plekken welke zijn bedoeld voor het inzamelen van plastic, glas, papier e.d. populair zijn voor illegale dumping van huisvuil en andere zaken die hier niet thuishoren;

Overwegende dat:

 • Vuil dat op straat wordt gedumpt een grote aantrekkingskracht heeft op muizen, ratten en ander ongedierte en uiteindelijk leidt tot een toename van ongedierte in de stad;
 • Vuil dat op straat wordt gedumpt het aangezicht van de stad en haar wijken ernstig verstoort;
 • De gevolgen van het dumpen op straat kunnen leiden tot gezondheidsklachten en ziektes;
 • Milieuovertredingen wettelijk strafbaar zijn;
 • Het illegaal dumpen van afval niet een tijdelijk verschijnsel is, maar een structureel probleem aan het worden is;

Verzoekt het college:

 • Maatregelen te onderzoeken om illegale afvaldumpingen tegen te gaan, en hierbij te denken aan cameratoezicht;
 • De uitkomsten hiervan met bijbehorend kostenplaatje voor de te treffen maatregelen voor te leggen aan de raad;

En gaan over tot de orde van de dag!

 1. Jeremy Mooiman (PVV)
 2. Peter Smitskam (PVV)
 3. Hilbrand Nawijn (LHN)
 4. Vivianne van Yperen (VVD)
 5. Ivan Beij (SP)
 6. Wim Blansjaar (PDvZ)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...