Motie - Versterken veiligheid ouderen op straat, ook in de avond

22/6/2020

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 22 juni 2020,

Constaterende dat:

 • De gemeente Zoetermeer een veilige stad wil zijn voor haar inwoners, ook haar meer dan 23000* inwoners met de leeftijd 65+;

Overwegende dat:

 • De fysieke weerbaarheid boven de leeftijd van 65 sterk afneemt, en angst toeneemt om bijvoorbeeld in de avond in het donker naar buiten te gaan;
 • Dit ouderen kan tegen houden om bij kennissen en familie op bezoek te gaan of een avond in het verenigingsleven bij te wonen, vooral als zij wonen rond relatief afgelegen plekken, met slecht verlichte looproutes naar eveneens slecht verlichte bus- of tramhaltes;
 • Het door deze angst niet deelnemen aan sociale interactie vereenzaming in de hand kan werken;

Verzoekt het college:

 • Mogelijkheden te onderzoeken om de veiligheid van ouderen in de avonduren op straat te verbeteren;
 • Te onderzoeken of het gevoel van veiligheid voor ouderen bij relatief afgelegen bus- en tramhaltes valt te verbeteren door het aanbrengen van betere verlichting en cameratoezicht;
 • De uitkomsten hiervan met bijbehorend kostenplaatje voor de te treffen maatregelen voor te leggen aan de raad;

En gaan over tot de orde van de dag!

 1. Jeremy Mooiman (PVV)
 2. Hilbrand Nawijn (LHN)
 3. Jeffrey van Gils (VVD)
 4. Ivan Beij (SP)
 5. Wim Blansjaar (PDvZ)

*https://zoetermeer.incijfers.nl/dashboard/bevolking/

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...