Motie - Aandacht voor onderwijsaccommodaties bij besteding Eneco-gelden

22/6/2020

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 22 juni 2020,

Constaterende dat:

 • Er verschillende scholen in Zoetermeer zijn die kampen met problematiek voortkomend uit het gebruik van minder kwalitatieve schoolgebouwen.
 • Er verschillende scholen in Zoetermeer zijn die kampen met schoolgebouwen die te klein zijn voor het aantal leerlingen dat zij hebben.
 • Er een woningbouwopgave ligt om 10.000 woningen te realiseren met een zoekopgave tot 16.000 woningen, waardoor het aantal leerlingen op lange termijn verder toe zal nemen;

Overwegende dat:

 • De gemeente streeft naar kwalitatief en hoogwaardig onderwijs;
 • Bij kwalitatief en hoogwaardig onderwijs ook een passende accommodatie hoort waar zonder problemen op het onderwijs kan worden gefocust;
 • Meerdere schoolbesturen en andere betrokken partijen in de loop van jaren de wens hebben uitgesproken voor een kwalitatieve impuls voor onderwijsaccommodaties;
 • IKC Klimboom nadrukkelijk de wens heeft uitgesproken om de problematiek zoals ervaren door scholen te betrekken bij de besteding van de eneco-gelden;

Verzoekt het college:

 • Breed inzicht te verwerven over welke problematiek momenteel speelt bij het kwalitatief houden van de verschillende onderwijsaccommodaties in onze stad en hierover aan de raad te rapporteren;
 • De inzichten betreffende ‘kwalitatieve impuls voor onderwijsaccommodaties’ mee te nemen bij de afweging van de besteding van de Eneco-gelden;

En gaan over tot de orde van de dag!

 1. Jeremy Mooiman (PVV)
 2. Cora Huijbens (D66)
 3. Esmee van Oudheusden (CDA)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...